Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA SẮN CỦ TƯƠI - XÁC ĐỊNH ĐIỂM BỘTBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xây dựng TCVN Sắn củ tươi - Xác định điểm bột trong năm 2019 - 2020.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xin giới thiệu nội dung Dự thảo 3 TCVN trên đã được xây dựng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ:

Phòng Chế biến bảo quản nông sản

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37711118           Fax:024.37711125

Email: thont.agrotrade@mard.gov.vn và process.agrotrade@mard.gov.vn

 Nội dung Dự thảo TCVN và Thuyết minh trong file đính kèm

Dự thảo TCVN Sắn củ tươi - Xác định điểm bột

Thuyết minh TCVN Sắn củ tươi - Xác định điểm bột