Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA HẠT ĐIỀU RANGCục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xin giới thiệu nội dung Dự thảo TCQG trên đã được soát xét, sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản soát xét, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn quốc gia Hạt điều rang.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xin giới thiệu nội dung Dự thảo TCQG trên để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ:

Phòng Chế biến bảo quản nông sản

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

Số 10 Nguyễn Công Hoan,Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37711118           Fax:024.37711125

Email: process.agrotrade@mard.gov.vn; khanhpd.agrotrade@mard.gov.vn;

 Nội dung Dự thảo TCQG và Thuyết minh trong file đính kèm.

Dự thảo TCQG về Hạt điều rang

Thuyết minh TCQG Hạt điều rang