Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời tham gia Diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (sản phẩm hoa quả đóng hộp, thực phẩm chế biến) tại Ba Lan

Thực hiện ý kiến chỉ đạocủa Lãnh đạo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục chế biến và phát triểnthị trường Nông sảng gửi tới Quý Lãnh đạo giấy mời và thông tin đoàn công tác củaBộ nông nghiệp sang thị trường Ba lan ....Kính gửi: Lãnh đạo Hiệphội/Doanh nghiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạocủa Lãnh đạo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục chế biến và phát triểnthị trường Nông sảng gửi tới Quý Lãnh đạo giấy mời và thông tin đoàn công tác củaBộ nông nghiệp sang thị trường Ba lan (đính kèm file) để Quý Lãnh đạo nghiên cứuvà đăng ký tham gia đoàn công tác của Bộ NN theo địa chỉ thư này.

Trân trọng cảm ơn sựtham gia và hợp tác của Quý đơn vị và cũng nhờ Quý đơn vị mời bạn bè thành viêncủa mình biết cùng tham gia!

Lưu ý: nếu Quý đơn vị bố trí được thời gian tham gia chuyến này có thể gửisản phẩm, tờ rơi, car visit về để đoàn giới thiệu và quảng cáo thay. 

Đầu mối liên hệ:                                                   

Nguyễn Thị Đông Mai, chuyênviên chính

Cục chế biến và phát triển thị trường Nông sản,

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh,Ba Đình Hà Nội

ĐTDĐ: 0914662370

GM_DM.pdf