Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng nông thôn mới: Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển cơ bản đồng bộ...

Tỉnh tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện với tổng số ki-lô-mét đường giao thông được đầu tư gần 4.000km.Bờ kênh được kết hợp làm đường giao thông nông thôn ở xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành (ảnh minh hoạ)

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2022, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2022, thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Gò Dầu đạt chuẩn NTM; tăng thêm 6 xã đạt chuẩn NTM (có 61/71 xã, chiếm 86%); tăng thêm 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (có 17/71 xã, chiếm 24%); có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (có 2/71 xã, chiếm 3%).

Năm 2022, có gần 4.000 km đường giao thông được đầu tư, hoàn thiện

Đáng chú ý hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn được quan tâm đầu tư phát triển cơ bản đồng bộ, bảo đảm kết nối nông thôn - đô thị. Trong năm 2022, tỉnh tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện với gần 4.000km đường giao thông được đầu tư. Đến nay có 61/71 xã đạt tiêu chí giao thông.

Tỉnh cũng hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai cấp xã, huyện. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động của các xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên. Địa phương đã chủ động triển khai các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Đến nay, có 71/71 xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh được quan tâm cải tạo và nâng cấp đạt chuẩn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và bảo đảm mỹ quan. Đến nay, có 71/71 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện.

Tỉnh cũng tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công trình cấp xã, cấp huyện; bảo đảm đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, các trung tâm văn hoá – thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Tỉnh cũng tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị cho trạm y tế các xã, trung tâm y tế huyện. Hiện có 71/71 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 71/71 xã có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

Mạng lưới cấp nước sạch nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư mới nhằm xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, bảo đảm chất lượng đạt chuẩn theo quy định. Ước đến cuối năm 2022, số hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 20.800 hộ; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước đạt 66%.

Nhà máy đường thuộc Tập đoàn TTC (ảnh minh hoạ)

Trong quá trình xây dựng NTM, các địa phương đã đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại được thực hiện ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế trên địa bàn xã được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Năm 2022, thực hiện các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, Nhân dân ở các ấp, khu phố đoàn kết tương trợ, hỗ trợ thường xuyên cho 1.268 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 11,2 tỷ đồng; hỗ trợ 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ trị giá trên 9 tỷ đồng và hỗ trợ cây con giống cho 71 hộ trị giá 988 triệu đồng.

Còn khó khăn, hạn chế

Theo UBND tỉnh, trong quá trình triển khai xây dựng NTM, địa phương còn gặp một số khó khăn. Cụ thể như, về “tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung” và “tỷ lệ công trình cấp nước nông thôn có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững”.

Do trên địa bàn tỉnh có đặc điểm loại hình cấp nước nhỏ lẻ, hộ gia đình chiếm ưu thế, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 65% nhưng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung chỉ chiếm tỷ lệ 12,1%. Con số này cho thấy, hạ tầng cấp nước tập trung của tỉnh còn khá thấp so với quy định.

Thi công một tuyến đường ở vùng nông thôn huyện Tân Biên (ảnh minh hoạ)

Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên hiện nay ở địa phương còn thấp so với chỉ tiêu đưa ra theo chỉ tiêu 5.6 trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện đạt chuẩn NTM.

Hiện nay, địa phương gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin, xác định tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh Theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chỉ tiêu 8.2). Nếu thực hiện thống kê theo phương pháp điều tra xã hội học sẽ mất thời gian và rất tốn kém. Trong khi ngành chuyên môn không có công cụ xác định, theo dõi số liệu này của từng địa phương.

Việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ dân số có sổ khám, chữa bệnh điện tử khó thực hiện, vì hiện tại nhiều người không biết, không thể hoặc không có điều kiện sử dụng điện thoại thông minh. Việc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (đạt ≥ 40%) là rất khó thực hiện vì nguyên nhân khách quan…

Thi công đường Đất Sét - Bến Củi (ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế có nguyên nhân chủ quan như: Việc giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện còn chậm; năng lực của một số ban quản lý dự án, cán bộ làm công tác đầu tư tại các cấp - đặc biệt là cấp huyện, xã còn hạn chế. Việc xã hội hoá nguồn lực ở một số địa phương còn khó khăn do thu nhập của người dân còn thấp; kết quả đạt chuẩn NTM ở các huyện, thị xã, thành phố chưa đồng đều.