Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng huyện nông thôn mới: Lộc Ninh quyết tâm về đích sớm

Để chặng đường về đích rút ngắn, việc thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM cần sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, người đứng đầu và sự chung sức, đồng lòng của người dân trên địa bàn. Đây sẽ là “đòn bẩy” đưa Lộc Ninh về đích huyện NTM sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.