Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn Phòng điều phối NTM khảo sát kết quả xây dựng NTM tại huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre...

Theo đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc xét, công nhận huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương, từ ngày 03/7/2024, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại huyện Mỏ Cày Nam. Trưởng Đoàn công tác là đồng chí Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng và đại diện lãnh đạo và một số phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.Văn Phòng điều phối NTM khảo sát kết quả xây dựng NTM tại huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre

 

Theo đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc xét, công nhận huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương, từ ngày 03/7/2024, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại huyện Mỏ Cày Nam. Trưởng Đoàn công tác là đồng chí Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng và đại diện lãnh đạo và một số phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

          Khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (năm 2011), cơ cấu kinh tế của huyện được xác định khu vực Nông - ngư nghiệp chiếm 46,49% , khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 22,33, khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 31,28%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 14 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,03%, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

          

A_6b2: Đoàn Khảo sát kiểm tra chủ thể CoCoHand (OCOP) xã Hương Mỹ

  Sau hơn 13 năm, với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện xây dựng NTM, đến nay: Huyện Mỏ Cày Nam có 15/15 xã (100%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 03/15 xã (20%) đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, có 01/15 xã (6,7%) được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 01/1 thị trấn (100%) đạt các tiêu chí đô thị văn minh; . 

 

A_867: Đoàn kiểm tra công trình cấp nước sạch huỵen Mỏ Cày Nam.

 

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế và làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bến Tre, lãnh đạo huyện Mỏ Cày Nam, đoàn công tác đề nghị các huyện Mỏ Cày Nam cần tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, phát triển các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế đặc thù, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; mở rộng mạng lưới cấp nước sạch nông thôn nhất là vào mùa khô sâm nhập mặn và chú trọng đến các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời, tỉnh Bên Tre và các huyện Mỏ Cày Nam cần khẩn trương rà soát, đánh giá, làm rõ mức đạt chuẩn một số tiêu chí, chỉ tiêu và hoàn thiện các hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định trước khi trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét.Hải báo cáo kết quả xây dựng NTM

P A_604: Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

                                         Tin Phòng  Hành chính, Tổng hợp