Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tạo sức lan tỏa từ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Với mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá… huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai các giải pháp để xây dựng nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nhờ xây dựng nông thôn mới, nhất là nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần đưa diện mạo nông thôn của huyện Châu Đức thay đổi, đời sống người dân được nâng cao. Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chia sẻ, để có được thành quả trên, địa phương đã huy động mọi nguồn lực và tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Năm 2023, thu nhập bình quân của người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Châu Đức đạt trung bình trên 88 triệu đồng/người/năm.