Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới" ở Bắc Quang

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới” những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Bắc Quang đã phát huy vai trò, trách nhiệm bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) mới của địa phương. Qua đó, tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.Nét nổi bật là Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh, chỉ đạo LLVT huyện tham gia thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Xây dựng huyện Bắc Quang đạt chuẩn Nông thôn mới”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị trong những năm qua, được cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện tích cực hưởng ứng.

Hàng năm, Ban CHQS huyện Bắc Quang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng khảo sát, rà soát các tiêu chí chưa hoàn thành ở cơ sở để xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, địa phương. Trong đó, xác định trọng tâm là nâng cấp, tu sửa các công trình cộng đồng, giao thông nông thôn, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống... được đưa vào chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự huyện theo từng quý, đồng thời thành lập BCĐ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từ đó, các chương trình, kế hoạch phối hợp, chung sức XDNTM đều đạt hiệu quả thiết thực.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền thành lập tổ kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí về xây dựng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng cho tất cả các đơn vị. Sau mỗi đợt kiểm tra đều có nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhắc nhở kịp thời những đơn vị còn hạn chế để khắc phục. Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, giúp Đảng ủy Quân sự huyện lãnh, chỉ đạo trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm, tăng cường công tác củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Tổ chức Lễ giao, nhận quân đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện theo đúng kế hoạch. Tổ chức cho các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo kế hoạch. Chỉ đạo và tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chi trả chế độ chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng chính phủ cho các đối tượng. Chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân hàng năm và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng XDNTM.

Bên cạnh đó, chủ động nắm vững kế hoạch, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phối hợp tham gia thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với thực tế. Tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở cũng như chương trình cải tạo vườn tạp giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện còn vận động người thân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng với các hình thức, giải pháp tổ chức sản xuất theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa, lấy kinh tế hộ và mô hình tổ, nhóm liên kết ở khu dân cư là chủ yếu. Nhiều mô hình giảm nghèo được triển khai hiệu quả trên cơ sở vai trò nòng cốt với sự tham gia của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên như kinh doanh dịch vụ gắn với phát triển du lịch, chăn nuôi... đã tạo sức bật mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Tích cực cùng địa phương tham gia xây dựng Nông thôn mới và đã đóng góp hơn 5.175 ngày công, tham gia giúp đỡ nhân dân được hơn 4.000 ngày công, khắc phục hậu quả thiên tai được hơn 1.000 ngày công…

Với những kết quả đạt được trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới” LLVT huyện Bắc Quang đã góp phần quan trọng để diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.