Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới

Năm 2022, với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đạt nhiều kết quả tích cực với việc hoàn thành và vượt 17/18 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra.Theo đó, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp đà phục hồi và phát triển nhanh hơn; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tốt, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất năm 2022 (theo giá 2010) ước khoảng 19.492 tỷ đồng, đạt 100%  kế hoạch và tăng 7,5% so cùng kỳ (khu vực 1 tăng 3,9%; khu vực 2 tăng 4,8%; khu vực 3 tăng 20,4%). Toàn huyện huyện có trên 1.600 cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng CN – TTCN; khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động các ngành nghề xay xát, lau bóng gạo, cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, may mặc, đan lát, bánh, kẹo… Thu ngân sách năm 2022 từ kinh tế địa phương thuận lợi, nhiều khoản thu đạt khá cao. Tổng thu 220 tỷ đồng, đạt 139% dự toán HĐND huyện giao (tăng 59% so với cùng kỳ). Chi ngân sách 1.334 tỷ đồng, đạt 156% dự toán năm.

Năm 2022 là năm huyện có số vốn chi đầu tư lớn đến từ các nguồn tỉnh phân cấp, hỗ trợ và cộng với số thu tiền sử dụng đất cấp huyện, theo đó tổng giải ngân 511 tỷ (nguồn TW + tỉnh 440 tỷ, huyện 74 tỷ), đạt 99,6% kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai và hoàn thành nhiều công trình trọng điểm cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển KT-XH địa phương như: Cầu qua sông Mỹ Đức Tây, chợ Tân Thanh, mở rộng chợ Cái Nứa, các tuyến giao thông liên xã, đài truyền thanh, nhà văn hóa ấp. 

Các hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công tác phòng chống hạn, mặn được đặc biệt quan tâm, luôn có sự chủ động và chỉ đạo kịp thời, thông tin nhanh đến nhân dân, các xã ứng phó; tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất; thực hiện mới tổ chức chuỗi giá trị trên lúa, cây ăn trái, rau, chăn nuôi và thủy sản nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp duy trì ở mức ổn định góp phần chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, không bị đứt gãy các chuỗi sản xuất và cung ứng tiêu dùng cho nhân dân. Cùng với đó, huyện tăng cường năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới. Công tác kiểm tra, xử lý tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản luôn được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của nông dân.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được chính quyền huyện chú trọng thực hiện với nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, công tác an sinh, phúc lợi xã hội luôn được quan tâm, đặc biệt là việc khẩn trương triển khai các gói an sinh xã hội hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 luôn được tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của các Sở, ngành tỉnh có liên quan để ứng phó phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động tập trung chào mừng các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước. Ngoài ra, công tác an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội luôn được quan tâm thực hiện, chủ động triển khai có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường nắm tình hình an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an; xây dựng chính quy hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã; nâng cao tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” trong cán bộ, chiến sĩ. 

Một góc Chợ nổi Cái Bè 

Bên cạnh những phát triển ổn định về kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện Cái Bè cũng được thực hiện có hiệu quả. Ngày 24/3/2023, UBND huyện đã ký chương trình phối hợp giữa Sở nông nghiệp và PTNT với huyện Cái Bè thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023. Trong đó, đối với nông thôn mới, có 2 xã đạt 17/19 tiêu chí, 5 xã đạt 16/19 tiêu chí, 8 xã đạt 15/19 tiêu chí, 2 xã đạt 14/19 tiêu chí và 1 xã đạt 12/19 tiêu chí. Đối với nông thôn mới nâng cao, có 5 xã đạt 18/19 tiêu chí, 1 xã đạt 17/19 tiêu chí và 1 xã đạt 15/19 tiêu chí. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện đã phối hợp với các ngành có liên quan, đơn vị trúng thầu tiến hành xây dựng các nội dung trong việc lập dự thảo Đồ án quy hoạch vùng huyện. Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan, đơn vị trúng thầu tiến hành xây dựng các nội dung trong việc lập dự thảo Đồ án quy hoạch vùng huyện. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã cùng với Huyện đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và thực hiện công trình “Tuyến đường hoa thanh niên” huyện Cái Bè năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường theo dõi, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh và nhanh chóng phục hồi kinh tế. Nâng cao năng lực thu hút và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, đất đai. Đồng thời, công tác xây dựng nông thôn mới luôn đi đôi với nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết nhanh các khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững quốc phòng, an ninh; quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu./.