Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Sáng 03/7, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại buổi phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông được nghe báo cáo viên Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh) truyền đạt các nội dung như: Thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước và trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng thông tin, truyền thông để chống phá, gây bất ổn chính trị; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu được quyền, nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự để tự nguyện, tự giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.