Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội nông dân (Tuyên quang)

Sáng 9-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Hội Nông dân các tỉnh và 265 đại biểu đại diện cho trên 117.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Quốc Việt

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Hội đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt của phong trào nông dân và công tác xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với hội viên.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quốc Việt

Quy mô tổ chức hội, hội viên phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp trên 15.400 hội viên, tổng số hội viên hiện nay chiếm 86% dân số của tỉnh. Với lực lượng đông đảo, các cấp hội và hội viên đã tham gia tích cực, hiệu quả, sâu rộng các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Việt

Nổi bật, thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, chương trình về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp hằng năm trên 4,9%; giá trị sản xuất nông nghiệp hằng năm đóng góp khoảng 28% tổng giá trị sản xuất của tỉnh.

Các cấp Hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân; chủ động phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại với nông dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội bức cờ thêu. Ảnh: Quốc Việt

Với Chủ đề: “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đã xác định 5 mục tiêu tổng quát, 12 chỉ tiêu cụ, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm kỳ tới. Theo đó, 3 khâu đột phá, đổi mới, đó là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, tạo động lực để hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong thực hiện "Phân loại, xử lý rác thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại nguồn"; thành lập các tổ cộng đồng tự quản, xây dựng các mô hình "Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân các cấp đối với hoạt động "Hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản".

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa BCH Hội Nông dân tỉnh khoá X,
nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Quốc Việt

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong hoạt động và phong trào nông dân của tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua. Để công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị, các cấp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống lịch sử của Hội, của địa phương, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Hội  đến với đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Quốc Việt

Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đảm bảo đủ số lượng, có năng lực về chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới; cần ưu tiên quan tâm đến đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, chi Hội.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Chú trọng việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách phù hợp thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu và phát triển nông nghiệp, chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp dựa trên nền tảng tri thức khoa học - công nghệ tiên tiến và đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân có trình độ cao; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn với quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Quốc Việt

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần chủ động và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Cùng với đó, các cấp Hội trong tỉnh cần thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cụ thể là vai trò đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng các văn kiện, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Đồng thời tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; làm cầu nối quan trọng giữa nông dân với Đảng, với chính quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Quốc Việt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội và hội viên nông dân trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp có tính định hướng để nghiên cứu, cụ thể hóa tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó các cấp hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, đề án, chương trình của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trọng tâm là Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Quốc Việt

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Cùng với đó, vận động nông dân tích tụ đất đai, thành lập các tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hình thành các chuỗi liên kết nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Các cấp hội làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối 4 nhà (nhà nông- nhà khoa học- nhà nước-nhà doanh nghiệp) giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, tập trung vào các cây trồng, vật nuôi chủ lực, vùng sản xuất tập trung của tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Quốc Việt

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mỗi cán bộ, hội viên, nông dân phải luôn xác định phát triển nông nghiệp là kế “sâu rễ bền gốc”; tích cực chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội nông dân các cấp, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, hiệu quả; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân…

Trước đó, trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Hội; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ ban Kiểm tra. Đồng chí Đào Thị Mai tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá X; các đồng chí Đỗ Hồng Hạ, Nguyễn Thị Vĩnh An, Chẩu Thanh Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá X.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh tại Đại hội. Ảnh: Quốc Việt

Nhân dịp này, 3 tập thể được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen; 11 tập thể và 17 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 19 tập thể, 39 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Những ý kiến tâm huyết tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X:

Đồng chí Lương Quốc Đoàn
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

Không ngừng đổi mới hoạt động, phong trào nông dân

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân Tuyên Quang có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động Hội và các phong trào nông dân; gắn chặt nhiệm vụ của tổ chức Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp Hội của tỉnh đã tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, xây dựng các đề án, dự án tạo nguồn lực đồng hành, hỗ trợ để giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xuất hiện nhiều cách làm mới, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, phong trào nông dân. 

Thời gian tới, Hội Nông dân Tuyên Quang cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nông dân. Đồng thời không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; thể hiện rõ hơn vai trò thúc đẩy sự thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân thích ứng với điều kiện mới; hợp tác, liên kết trong sản xuất hình thành các chuỗi giá trị nông sản…


Ông Phạm Đình Thắng 
Giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi, xã Lực Hành (Yên Sơn)

Tiếp thêm nguồn lực để nông dân phát triển kinh tế

Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã có nhiều chương trình, chính sách tập trung hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện để các hộ chủ động phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người nông dân.

Nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn các cấp hội có giải pháp đẩy mạnh chương trình liên kết 4 nhà “Nhà nông – Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp”, nhất là lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ cho nông dân phát triển kinh tế bền vững và hội nhập các nền kinh tế số toàn cầu. Đặc biệt, tiếp thêm nguồn lực để nông dân phát triển kinh tế, bằng việc tăng thêm nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân, nhất là người nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để phát triển các mô hình kinh tế bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. 


Ông Nguyễn Văn Khang 
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Hang

Sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Đây là lần thứ 2 tôi được tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh. Điểm mới tại Đại hội Hội Nông dân kỳ này là đã ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các tài liệu cho đại biểu.

Để Nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Hội Nông dân huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lồng ghép với các hoạt động của Hội, chi hội; phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hội Nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.


Chị Hoàng Thị Sơn 
Hội viên Chi hội Nông dân thôn Khâu Tinh, xã Khau Tinh (Na Hang)

Tiếp tục đồng hành hội viên nông dân vùng sâu, vùng xa

Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã triển khai nhiều mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển biến tích cực, đúng định hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao gắn với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Tôi kỳ vọng thông qua Đại hội này, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đồng hành quan tâm đến hội viên nông dân ở vùng sâu, vùng xa, tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vật tư, phân bón kỹ thuật, nguồn vốn…để thực hiện các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị hiệu quả cao hơn. Đồng thời, Hội Nông dân các cấp cần liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu.


Chị Phạm Thuỳ Vân 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang)

Nâng cao chất lượng hoạt động hội và hỗ trợ nông dân thoát nghèo bền vững

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã đề ra và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân cơ sở, để hội cơ sở thật sự là điểm tựa vững chắc cho nông dân. Tôi kỳ vọng, Hội quan tâm xây dựng, phát triển, nhân rộng các hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, qua đó thu hút, tập hợp nông dân tham gia vào Hội. Hội phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tăng cường các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân thông qua các nguồn đầu tư của các tổ chức và doanh nghiệp; hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, các tổ chức tín dụng… Qua đó, giúp nông dân có kiến thức, nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.


Đại biểu Lý Thị Ke 
Dân tộc Mông, hội viên nông dân thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm (Hàm Yên)

Mong chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân

Khoa học công nghệ có vai trò quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm, nhất là sản xuất nông nghiệp vì chịu nhiều tác động của thời tiết, khí hậu, dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện ở nông thôn, điều kiện phát triển nông nghiệp còn thấp, người dân chưa chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao.

Tôi mong rằng, thời gian tới các cấp hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nông dân được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ; hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, từng bước thay đổi thói quen, phương thức canh tác nhỏ lẻ của người dân, chuyển sang sản xuất tập trung, tạo sản phẩm có năng suất, giá trị kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân.