Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Long Hiệp xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, xã Long Hiệp tiếp tục nâng cao các tiêu chí để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, xã Long Hiệp đã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao và được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã NTM nâng cao. Long Hiệp giờ đây đã đổi mới và phát triển rõ rệt, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.Long Hiệp xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

 

Là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, diện mạo nông thôn xã Long Hiệp (huyện Trà Cú) đã từng bước đổi thay. 

anh tin bai

Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp xã Long Hiệp

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, xã Long Hiệp tiếp tục nâng cao các tiêu chí để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, xã Long Hiệp đã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao và được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã NTM nâng cao. Long Hiệp giờ đây đã đổi mới và phát triển rõ rệt, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Xây dựng NTM nâng cao, xã Long Hiệp chú trọng hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% tuyến giao thông trong xã được cứng hóa, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh... đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập, khám, chữa bệnh của người dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được đảng ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong xây dựng NTM nâng cao đó là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã Long Hiệp thực hiện nạo vét các tuyến kênh và xây dựng cống để chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đến nay, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 96,19%.

Trên địa bàn xã có HTX Nông nghiệp Long Hiệp hoạt động, cung cấp các dịch vụ nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị ổn định; mô hình áp dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất trên lĩnh vực trồng lúa tại xã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Long Hiệp có 6 sản phẩm OCOP, trong đó 1 sản phẩm OCOP 4 sao (gạo Hạt Ngọc Rồng), 5 sản phẩm OCOP 3 sao (gạo hạt ngọc rồng tím, vàng, đỏ, gạo gia đình, gạo gió đồng nội). Kinh tế phát triển tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người dân, bình quân thu nhập đầu người năm 2023 đạt 68,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Hiệp tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Trúc Phương