Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hai huyện, thị xã của tỉnh Trà Vinh cán đích nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; công nhận thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Trên toàn tỉnh Trà Vinh đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 45,9% tổng số xã trên địa bàn, cao hơn mức trung bình của toàn vùng Tây Nam Bộ và gần bằng với tỉ lệ chung của cả nước (48,3%). Tỉnh không có xã dưới 5 tiêu chí.

Ngoài ra, Trà Vinh cũng triển khai mô hình xã văn hoá nông thôn mới với 29 xã đạt chuẩn này, tạo nền tảng bền vững về văn hoá, môi trường cho xây dựng nông thôn mới.