Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Để nông thôn mới ở vùng cao không chỉ là danh hiệu: Vị đắng của... thoát nghèo

uay trở lại hành trình về đích Nông thôn mới ở xã Huy Giáp có thể nhận thấy nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt”. Đây là xã thuần nông, gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao với khoảng 4.000 nhân khẩu. Nơi ở của đồng bào chênh vênh bên những sườn núi; thiếu đất canh tác, thiếu nước sản xuất nên kinh tế dựa chủ yếu vào trồng trúc sào, trồng ngô và chăn nuôi gia súc. Từ một xã đặc biệt khó khăn, Huy Giáp đã được lựa chọn để trở thành xã điểm về đích Nông thông mới đầu tiên của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Nhưng sau 3 năm, Huy Giáp đã “tuột” đến 12 tiêu chí. https://vov.vn/xa-hoi/de-nong-thon-moi-o-vung-cao-khong-chi-la-danh-hieu-vi-dang-cua-thoat-ngheo-post1097170.vov Ông Lương Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc cho biết: “Hiện nay theo bộ tiêu chí nâng cao, thu nhập người dân chúng tôi không đạt, thứ hai tỉ lệ sử dụng điện hiện chỉ đạt gần 80%, còn tỉ lệ hộ nghèo còn 40% và cận nghèo trên 20%, đây là tiêu chí rất khó đạt. Về giao thông thì địa bàn cũng chỉ đạt 40% cứng hóa.”Để nông thôn mới ở vùng cao không chỉ là danh hiệu: Vị đắng của... thoát nghèo

https://vov.vn/xa-hoi/de-nong-thon-moi-o-vung-cao-khong-chi-la-danh-hieu-vi-dang-cua-thoat-ngheo-post1097170.vov