Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nhận thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 4/7/2024 công nhận thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023.Công nhận thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023

 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 4/7/2024 công nhận thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Vũng Tàu - Thành phố du lịch biển hàng đầu tại Đông Nam Bộ.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Như vậy, thành phố Vũng Tàu là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công nhận nông thôn mới 2023. Mới đây, Hội đồng thẩm định Trung ương đã xét, công nhận huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 với 100% thành viên thông qua. Huyện Côn Đảo cũng đã đáp ứng đủ các tiêu chí, chờ trình lên Hội đồng thẩm định Trung ương xét tuyển.

Trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu có 1 xã xây dựng NTM là Long Sơn. Năm 2021, xã Long Sơn đã được công nhận đạt chuẩn NTM và đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

Bên cạnh đó, 16/16 phường của thành phố Vũng Tàu đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%... Đến nay, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Đối chiếu với Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 và các văn bản liên quan, thành phố Vũng Tàu đủ điều kiện để được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023.

Về tổng thể, hệ thống giao thông ở Thành phố Vũng Tàu đã được đầu tư rất thuận lợi cho nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, thủy sản, hàng hóa, vật tư... Bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, khang trang và sạch đẹp hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng được nâng lên nhờ lồng ghép tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, phát triển sản xuất.

Quá trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Vũng Tàu luôn được sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền trong tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị sản phẩm./.

 

Chinhphu.vn