Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm và làm việc với tỉnh Trà Vinh về xây dựng nông thôn mới...

Ngày 6/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT làm trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. (nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh)Ngày 6/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT làm trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

https://travinh.gov.vn/thoi-su-chinh-tri/bo-truong-bo-nn-ptnt-le-minh-hoan-lam-viec-voi-tra-vinh-ve-tinh-hinh-xay-dung-nong-thon-moi-gan--713126