Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới phải bền vững, thực chất, Bắc Kạn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chắc ngay từ cấp thôn và tập trung cho phát triển tiêu chí nâng cao thu nhập, bảo đảm “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp”.