Skip Ribbon Commands
Skip to main content

AGRIBANK góp phần xây dựng Nông thôn mới

Là một ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT (AGRIBANK) Cao Bằng trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực tạo điều kiện cho hàng nghìn khách hàng là nông dân được vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần giúp nông dân vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới.Hiện nay, tổng dư nợ của AGRIBANK Cao Bằng là 1.954 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 286 tỷ đồng, tốc độ tăng dư nợ trên 17%. Hiện có trên 300 doanh nghiệp, HTX và hơn 23.000 hộ sản xuất, kinh doanh và cá nhân đang có dư nợ tại hệ thống AGRIBANK Cao Bằng. Trong tổng dư nợ của AGRIBANK Cao Bằng có đến 75% là dư nợ đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, từ tháng 6/2010 đến nay, AGRIBANK Cao Bằng đã cho 11.367 khách hàng vay gần 824 tỷ đồng để phát triển nông nghiệp nông thôn. Hiện có 8.859 khách hàng còn dư nợ với tổng dư nợ 433 tỷ 340 triệu đồng. Trong số khách hàng được vay vốn phát triển nông nghiệp nông thôn theo NĐ 41/2010/NĐ-CP có đến 8.163 khách hàng vay dưới 50 triệu đồng; 720 khách hàng vay từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng; 28 khách hàng vay từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng và 42 khách hàng vay trên 500 triệu đồng mà không cần tài sản bảo đảm. Nguồn vốn của AGRIBANK đã được người nông dân sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Dư nợ xấu nguồn vốn vay phát triển nông nghiệp nông thôn hiện chỉ còn 347 triệu đồng, chiếm 0,08% tổng dư nợ. Có thể nói, nguồn vốn Agribank đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn đã góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng sản lượng, chất lượng nông sản hàng hóa, giúp hàng nghìn hộ nông dân ở khu vực nông thôn ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu chính đáng. Khẳng định rằng, AGRIBANK chính là cầu nối giúp nông dân xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để người nông dân ổn định cuộc sống, tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Lương Văn Hữu, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng nông lâm nghiệp tâm sự: Là doanh nghiệp chuyên cung ứng giống cho bà con nông dân nên hằng năm đơn vị cần phải sử dụng nguồn vốn lưu động khá lớn để nhập giống lúa, ngô các loại. Mặc dù là doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ chỉ khoảng 3 tỷ đồng nhưng đơn vị vẫn AGRIBANK Cao Bằng tạo điều kiện cho hạn mức vay hàng năm lên đến 10 tỷ đồng với doanh số cho vay khoảng 20 tỷ đồng. Nhờ đó, đơn vị đã chủ động nhập được đủ số lượng giống cần thiết cung ứng kịp thời cho bà con nông dân các địa phương trong tỉnh sản xuất kịp thời vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.


Để chủ động nguồn vốn cho vay, AGRIBANK Cao Bằng đã đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. Hiện nay, tổng nguồn vốn của AGRIBANK Cao Bằng hơn 2.229 tỷ đồng, tăng 367 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn ổn định từ tiền gửi tiết kiệm dân cư 1.849 tỷ đồng, chiếm 83% tổng nguồn vốn, bình quân huy động vốn đạt 7,2 tỷ đồng/cán bộ, viên chức. Chị Lê Thị Kiều Vân, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, AGRIBANK Cao Bằng cho biết: Ngân hàng luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý để đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, lãi suất cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn nếu vay ngắn hạn chỉ là 17,5%/năm, vay trung hạn là 18,5%/năm. Đặc biệt, đối với các tổ nhóm thuộc Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo (DBRP), AGRIBANK đang cho vay chỉ với lãi suất 17,2%/năm. Ngoài ra, AGRIBANK cũng cử cán bộ phối hợp cùng với DBRP tuyên truyền vận động người dân ứng dụng KTKT vào sản xuất, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả vốn vay để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.