Kinh tế và tổ chức sản xuất

Hải Phòng: Mỗi xã một sản phẩm ở đất Cảng

Từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, 100 xã của Hải Phòng sẽ được hỗ trợ xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Mức hỗ trợ bằng 50% kinh phí thực hiện nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng/xã.​

Bài dự thi: Tạo đột phá cho nông nghiệp miền núi ở Yên Bái

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đang chuyển dịch và hình thành, phát triển một số vùng sản xuất chuyên canh. Tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu, tạo đột phá, lấy nông nghiệp làm tiền đề để giải quyết an sinh xã hội, làm bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bài dự thi: Tết này đã có nước sạch, đường mới vui xuân

Người dân ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM vui mừng, phấn khởi vì tết này đã có đường mới, nước sạch để vui xuân đón tết.​

Bài dự thi: Một số giải pháp trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái

Ngày nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá; KH&CN đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả trong lao động, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội. Đặc biệt trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, người nông dân giữ vai trò chủ thể, KH&CN có vai trò trọng yếu, đảm bảo phát triển bền vững, là điều kiện thiết yếu đem lại hiệu quả cao cho sản xuất nông nghiệp.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, trong những năm qua hoạt động của KH&CN của tỉnh Yên Bái tập trung nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN nhằm phát triển Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Bài dự thi: "Hái" tiền tỷ nhờ "xoài Úc"

Khánh Hòa là một tỉnh nổi tiếng có nhiều người trồng các loại xoài. Trước đây, người dân trồng "xoài trời" năng suất thấp, giá trị không cao, đến mùa thu hoạch, mỗi ki-lô-gam chỉ bán được 2.000 đồng. Bây giờ, người dân chuyển đổi sang làm giống "xoài Úc" bán 1 trái xoài trị giá trên trăm nghìn đồng. Hộ nào sở hữu cỡ 1.000 cây xoài đã trở thành đại gia.​

Bài dự thi: Tái cơ cấu nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

Chính phủ đã có chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển biền vững. Theo mục tiêu của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đến năm 2020 sẽ tự do thương mại trong các nước thành viên APEC. Đối với mặt hàng nông sản, nếu như nước ta sản xuất không theo "tiêu chuẩn quốc tế" sẽ bị sản phẩm của các nước khác "đè bẹp" ngay tại sân nhà. Trong khi đó, hiện nay, ngành nông nghiệp nước ta còn nhiều vấn đề bất cập. Loạt bài "Tái cơ cấu nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế" sẽ tập trung phân tích những vấn đề liên quan tới quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp nước ta theo tiêu chuẩn quốc tế.​​​​​

Thừa Thiên - Huế: Chung sức xây dựng nông thôn mới: Phong trào "5 không 3 sạch" xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả phong trào “5 không 3 sạch” trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và văn minh đô thị.
​​

Quảng Ninh phê duyệt Đề án OCOP giai đoạn 2017-2020

Sau khi thực hiện thành công Đề án OCOP “Mỗi xã, phường một sản phẩm” giai đoạn 2013-2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành đề án giai đoạn 2017-2020. Theo đó, chương trình OCOP giai đoạn 2 được xác định là một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn và đô thị của Quảng Ninh trong tiến trình thực hiện xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ – công nghiệp hiện đại vào năm 2020.