Bài dự thi: Thay đổi tư duy sản xuất từ chương trình xây dựng Nông thôn mới (27/11/2017)

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI
“BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP" GIAI ĐOẠN 2017-2020​
Tác giả: Phương Chi - Phạm An, Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
 CHI. NTM BAI 1 OK.mp3CHI. NTM BAI 1 OK.mp3

Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến