Hoạt động trung ương

Hội nghị triển khai đồng bộ chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), giai đoạn 2018 - 2020

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “ Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP) giai đoạn 2018 – 2020, được tổ chức tại Bắc Giang, ngày 13-14/7/2018.​

Xã Cam Nghĩa đạt chuẩn NTM

Tối 27/6, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Mặt trận với công tác xây dựng Nông thôn mới

Sáng 28/6, tại xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình Tọa đàm trao đổi về xây dựng nông thôn mới cho các đại biểu công tác Mặt trận 12 tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới và nâng cao nhận thức về lồng ghép giới trong ngành nông nghiệp

Ngày 22/06 vừa qua, Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ và Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới và nâng cao nhận thức về lồng ghép Giới trong ngành nông nghiệp.
​​

Nghệ An huy động hơn 27 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Chiều 12/6, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương do đồng chí Trần Nhật Lam - Phó Văn phòng Điều phối Trung ương chủ trì, làm việc với UBND tỉnh về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và các sở, ngành liên quan.​

Tổ chức Hội nghị xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững (Hội nghị).

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm việc tại tỉnh

Đến nay, toàn tỉnh có 13 xã đạt chuẩn NTM hoàn thành 19/19 tiêu chí (trong đó huyện Điện Biên có 9 xã; huyện Mường Ảng 1 xã; thị xã Mường Lay 1 xã và TP. Điện Biên Phủ 2 xã). Có 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (đạt từ 15 – 18 tiêu chí); 10 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 64 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí; còn 26 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân đạt 7,9 tiêu chí/xã. Giai đoạn 2016 – 2018, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM là 4.096.791 triệu đồng. Về kết quả thực hiện Đề án 29 xã biên giới giai đoạn 2016 – 2020, đến nay có 4 xã đạt chuẩn NTM (gồm: Xã Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông và Thanh Nưa, huyện Điện Biên), đạt 57,14% so với mục tiêu Đề án đến năm 2020​

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc kiểm tra, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 7 năm xây dựng nông thôn mới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đoàn công tác chuyên đề tại tỉnh Cao bằng từ ngày 5-6/6/2018.