Hoạt động trung ương

Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Nghệ An: Nam Đàn tổ chức đón nhận bằng công nhận huyện nông thôn mới

Năm nay, đúng ngày 19/5/2018 - kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) vinh dự và tự hào đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 11/5/2018.

Khởi động Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đồng thời, là giải pháp, nhiệm vụ then chốt trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sản phẩm OCOP: Sự kết tinh giữa văn hoá và chất lượng

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.​

Hội nghị trực tuyến tại Hoà Bình triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP giai đoạn 2018 – 2020

Sáng ngày 16/5, UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm giải đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030" .​ 

Sau 2 năm, nợ đọng xây dựng cơ bản xây dựng nông thôn mới đã giảm 70%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo đầy đủ đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2018. Báo cáo cũng cập nhật nhiều số liệu cho tới hết quý I/2018.​

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

 

​​

Đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo (23/4/2018)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.​

hn-ntm-1.jpg

Lễ ký kết chương trình phối hợp với Quỹ toàn cầu hóa Saemaul Undong tại Hội nghị toàn quốc các VPĐP năm 2018

Ngày 06/4/2018, tại TP. Ninh Bình đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TW (VPĐP) với Quỹ toàn cầu hóa Saemaul Undong của Hàn Quốc (gọi tắt là SGF)

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiêu xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Bên cạnh bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành tiến hành đánh giá, xây dựng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu mà trong đó khu dân cư mới kiểu mẫu và vườn mẫu là những nội dung cốt lõi để nhân rộng trong phạm vi cả nước.​​​​