Xây dựng và nhân rộng những mô hình An ninh trật tự hoạt động hiệu quả (25/05/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự buổi giao ban.
Theo báo cáo tại giao ban, năm 2016, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên hướng dẫn quản lý, xây dựng công an xã và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn quản lý bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đẩy mạnh các chương trình phối hợp với tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các bộ, ban, ngành, đoàn thể và công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... Từ đó tạo nên thế trận an ninh nhân dân khép kín; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp CA đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều mô hình An ninh trật tự hoạt động hiệu quả đang được nhân rộng như “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”, “Camera giám sát An ninh trật tự”, “Tự quản về an toàn giao thông”...
Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của CA các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 7 và 8 trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, thời gian tới CA các tỉnh, thành phố thuộc 2 Cụm thi đua tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục xây dựng mới kết hợp củng cố, nhân rộng những mô hình An ninh trật tự hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương để góp phần cùng với lực lượng công an chủ động thực thi hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an các tỉnh, thành phố với Cảnh sát PCCC, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu hậu quả thiệt hại cháy nổ và nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ...

Nguồn: Theo cadn.com.vn
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến