Thông báo mời họp

Báo cáo Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018

Báo cáo Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018​

Giấy mời: Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018

​Giấy mời: Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018

THÔNG BÁO KHẨN: Hoãn Hội thảo góp ý Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại Thừa Thiên Huế

Vì lý do ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 10, Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm OCOP” dự kiến tổ chức ngày 18-19/9/2017 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế​ không tổ chức vào thời gian đã quy định.

Giấy mời: Hội thảo góp ý dự thảo Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

​Giấy mời: Hội thảo góp ý dự thảo Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

Giấy mời: Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm theo mô hình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”

​Giấy mời: Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm theo mô hình Mỗi xã một sản phẩm  - OCOP"

Thông báo về việc tham gia Hội chợ OCOP 2017 và Hội thảo về xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tại Quảng Ninh

Công văn số 6294/BNN-VPĐP ngày 01/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn​ về việc tham gia Hội chợ và Hội thảo OCOP tại Quảng Ninh

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017

​Công văn số 5468/BNN-VPĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

​Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1662/QĐ-VPĐP ngày 4/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017

Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017

Giấy mời: Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017

​Giấy mời: Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017

Số lượt truy cập: 3381105