Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu (08/11/2017)

        Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về “Nghiên cứu, chỉ đạo thí điểm các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; đề xuất các tiêu chí nâng cao chất lượng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định” (tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020); sau hơn 06 tháng khảo sát, nghiên cứu thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Để có đủ cơ sở hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Văn bản góp ý của Quý cơ quan, xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và thư điện tử: vanvanbnn@gmail.com trước ngày 15/11/2017 (xin gửi kèm theo: Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, được đăng tải trên trang Website: http://nongthonmoi.gov.vn)./.

 (Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với ông Trần Hồng Văn, điện thoại 0966.132.256)​
 Tài liệu đính kèm 

Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến