Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
712/QĐ-TTg 26/06/2017
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020
2277/QĐ-BNN-VPĐP 05/06/2017
Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 5/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.
241/TB-VPCP 29/05/2017

Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 29/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai​.

682/QĐ-TTg 22/05/2017

Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

678/QĐ-TTg 19/05/2017

Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

676/QĐ-TTg 18/05/2017

​Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020

275/QĐ-VPĐP-GSĐG 16/05/2017

Quyết định số 275/QĐ-VPĐP-GSĐG  ngày 16/5/2017​ về  Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

1804/QĐ-BNN-VPĐP 12/05/2017

Quyết định số 1804/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/5/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ​ 

915/QĐ-UBND 27/04/2017

​Quyết định số 915/QĐ-UBND Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020

12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017

​Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông t