Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng thông minhHuyện Đơn Dương nằm ở phía Đông Nam thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt 40 km. Huyện có 10 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn và 08 xã, dân số toàn huyện là 104.616 người với trên 30% là đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, tổng diện tích tự nhiên là 61.135 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm 33,2%, còn lại là đất rừng (hiện nay độ che phủ rừng 58,7%).

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong năm chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện Đơn Dương được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và tiếp tục xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hiện nay, về sản xuất đã ổn định và phát triển căn bản, đã hình thành 2 mũi nhọn đó là hình thành vùng chuyên canh sản xuất rau – hoa với diện tích 11.583 ha, trong đó diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ 86%, sản lượng rau đạt khoảng 1 triệu tấn/năm và được tiêu thụ trong cả nước; mũi nhọn thứ 2 đó là tổng đàn bò sữa trên 14.000 con, với lượng sữa tươi bình quân hàng ngày là 130 tấn, sữa được 3 công ty trên địa bàn huyện thu mua với hợp đồng kinh tế ổn định.

Về trình độ sản xuất tương đối phát triển, trong sản xuất đã sử dụng 100% cơ giới hóa như cày đất, lên luống và thu hoạch ở một số cây trồng chủ lực, tính phân công lao động chuyên môn hóa, kỹ thuật canh tác… ngày càng được nâng cao và hiện đại. 100% giống cây con được 182 vườn ươm trên địa bàn huyện phục vụ đến nhu cầu của từng hộ. Gieo trồng và thu hoạch đều có nhóm tổ đảm nhận, người nông dân chủ yếu tập trung khâu kỹ thuật chăm sóc và sản phẩm làm ra được bao tiêu, có địa chỉ tiêu thụ trên 80%.

Với sự phát triển đồng bộ của sản xuất, đến cuối năm 2018 giá trị sản xuất đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm, có nhiều mô hình giá trị sản xuất đạt trên 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đạt 63 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,87%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 3,81%. Thu nhập của người dân được tăng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện tốt góp phần thuận lợi cho việc huy động nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được, huyện Đơn Dương vinh dự được Chính phủ chọn làm mô hình điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 – 2025, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đơn Dương trở thành huyện nông thôn mới phát triển toàn diện và bền vững, trở thành kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, tạo ra khối lượng sản phẩm nông nghiệp lớn, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, có thị trường tiêu thụ ổn định ở trong nước và hướng đến xuất khẩu, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Trong đó, tập trung vào việc triển khai Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 – 2025.

Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã thành lập đoàn khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện để xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án.

Đến nay, để tiếp tục thực hiện cần tập trung hai nội dung lớn như sau: 

Thứ nhất nâng chất toàn diện các tiêu chí nông thôn mới:

Tiếp tục quản lý tốt quy hoạch được duyệt, không ngừng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như thủy lợi và giao thông nội đồng. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tiếp tục xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm mà trọng tâm là các chuổi sản xuất tiêu thụ rau. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, tập trung thực hiện bảo vệ cảnh quan môi trường xây dựng và nhân rộng các mô hình sáng xanh sạch đẹp. Huyện đã tập trung xây dựng nhà máy xử lý rác toàn huyện. Bên cạnh đó, xây dựng 05 nhà kho chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và các thùng chứa rác thải nguy hại tại các khu vực sản xuất tập trung của huyện. Triển khai nhiều mô hình điểm như: “Phụ nữ chung tay hành động giải quyết rác thải nhựa”, “Tuyến đường cửa ngõ liên xã xanh, sạch, đẹp”, “Công trình thanh niên xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu”...

Xây dựng hệ thống chính trị vững chắc và thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ hai là xây dựng nông thôn mới kiểu mu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

Trong 8 tháng đầu năm, UBND huyện đã phân bổ và triển khai kịp thời các nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng tập trung cho các nội dung về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Cụ thể: hỗ trợ xây dựng 133 mô hình sản xuất rau, hoa hướng thông minh; hỗ trợ 04 mô hình chăn nuôi bò sữa công nghệ cao; hỗ trợ củng cố hoạt động cho 04 Hợp tác xã nông nghiệp về khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, huyện đang triển khai xây dựng 04 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với các nông sản chủ lực của huyện. Triển khai hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 

PTMP