Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nôngở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ AnTHÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

  1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:
  2. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo hướng an toàn và bền vững nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thuộc: Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Mã số: Hợp đồng số 33/HĐ-KHCN-NTM ngày 28/04/2020

  1. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1 Mục tiêu chung

- Ứng dụng thành công công nghệ mới trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi một số sản phẩm chủ lực để nâng cao được năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới chiếm 10 – 15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn.

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và người nông dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện 03 quy trình sản xuất gồm: Quy trình sản xuấtrau, dưa lưới trong nhà kính theo tiêu chuẩn VietGAP; Quy trình chăn nuôi giống gà chọi lai theo tiêu chuẩn VietGAP có bổ sung chế phẩm thảo dược trong thức ăn và Quy trình sấy hồng dẻo.

- Xây dựng được 03 mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo hướng an toàn và bền vững nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bao gồm:

+ 01 mô hình sản xuấtrau, dưa lưới trong nhà kính với quy mô 2.000m2 theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

+ 01 mô hình chăn nuôi gà chọi lai thương phẩm với quy mô 30.000 con theo quy trình VietGAP, có bổ sung chế phẩm thảo dược trong thức ăn, liên kết giữa các hộ chăn nuôi thành THT gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

+ 01 mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất và chế biến hồng quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, với quy mô 01 ha, công suất sấy tương đương 20-25 tấn quả tươi/năm tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.Tạo ra được 4.363 kg sản phẩm hồng sấy. Sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu và quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Đào tạo và chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng rau, dưa lưới trong nhà kính theo quy trình VietGAP cho 100 nông dân trong và ngoài mô hình.

- Đào tạo và chuyển giao quy trình chăn nuôi giống gà chọi lai theo quy trình VietGAP cho 100 nông dân trong và ngoài mô hình.

- Đào tạo và chuyển giao phương pháp chế biến và bảo quản hồng quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho 30 nông dân trong và ngoài mô hình.

- 01 video về quá trình triển khai và kết quả thực hiện Dự án.

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Ngô Hoàng Linh
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN Nghệ An
  3. Tổng kinh phí thực hiện: 6.500,00      triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:          3.200,00      triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                  3.300,00      triệu đồng.

  1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/2020

Kết thúc: 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 03/2021

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Ngô Hoàng Linh

Cử nhân

Trung tâm ƯDTBKH&CN

2

Nguyễn Quang Huy

PGS. TS

Trung tâm ƯDTBKH&CN

3

Lê Minh Thanh

Thạc sĩ

Trung tâm ƯDTBKH&CN

4

Nguyễn Đức Nam

Kỹ sư

Trung tâm ƯDTBKH&CN

5

Nguyễn Thị Hoa

Kỹ sư

Trung tâm ƯDTBKH&CN

6

Thái Văn Duy

Kỹ sư

Trung tâm ƯDTBKH&CN

7

Nguyễn Thị Ngọc

Thạc sĩ

Trung tâm ƯDTBKH&CN

8

Phạm Xuân Trung

Kỹ sư

Trung tâm ƯDTBKH&CN

9

Nguyễn Văn Sơn

Thạc sĩ

Trung tâm ƯDTBKH&CN

10

Ngô Thị Oanh

Thạc sĩ

Trung tâm ƯDTBKH&CN

11

Phạm Hữu Nhượng

Tiến sĩ

Công ty TNHH NS Khang Nguyên

12

Lê Khắc Phúc

Tiến sĩ

Công ty CP Chứng nhận Globalcert

13

Lương Thị Thủy

Thạc sĩ

Công ty CP Chứng nhận Globalcert

14

Lê Minh Thái

Cử nhân

Công ty CP TV CLĐT Tín Việt

15

Phạm Thuỳ Linh

Tiến sĩ

Trung tâm NC gia cầm Thuỵ Phương

16

Nguyễn Chí Dũng

Thạc sĩ

Trung tâm ƯDTBKH&CN Hà Nội

17

Đặng Văn Hoá

Cử nhân

Hợp tác xã NNCNC sản xuất và chế biến Chanh Nam Kim

18

Nguyễn Thị Mơ

Kỹ sư

Hợp tác xã NN DV Nam An

19

Nguyễn Văn Tuấn

Cử nhân

THT chăn nuôi gà chọi lai thương phẩm

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

Thời gian: Tháng 5/2021

Địa điểm: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, Số 21A Ngọc Hà (1B Bắc Sơn cũ), Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Chi tiết tại file đính kèm)