Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật để phát triển cam, bưởi theo chuỗi giá trị trên đất dốc vùng Tây BắcTHÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

  1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:
  2. Tên nhiệm vụ, mã số: Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật để phát triển cam, bưởi theo chuỗi giá trị trên đất dốc vùng Tây Bắc.

- Thuộc  Chương trình  Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020,

- Mã số: Hợp đồng số 12/HĐ-KHCN-NTM ngày 31/12/2018

  1. Mục tiêu nhiệm vụ:

          2.1. Mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra:

          Xây dựng được mô hình ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật để trồng mới và cải tạo vườn cam, bưởi hiện có để nâng cao năng suất, chất lượng cam, bưởi giảm chi phí sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân tại vùng Tây Bắc tối thiểu 50% so với phương pháp canh tác truyền thống.

          2.2. Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm:

          - Xây dựng được mô hình 20 ha trồng mới cây bưởi, cam (10 ha bưởi/mô hình ở Điện Biên và 10 ha cam/ mô hình ở Hòa Bình) ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với điều kiện địa phương (gồm thiết kế vườn, phân bón, bảo vệ đất, giống, tạo hình, rải vụ, bảo vệ thực vật, giữ ẩm và tưới tiến tiến tiết kiệm nước...) bền vững, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn, tăng khả năng phòng trừ sâu bệnh hại cây; sinh trưởng và phát triển tăng hơn các vườn bưởi cùng tuổi cây ít nhất 50%. Giảm 50% công lao động chăm sóc  (tưới, bón phân); giảm 30-40% lượng nước tưới và 20-30% lượng phân bón vô cơ, nâng cao thu nhập cho người dân tối thiểu 50%.

          - Xây dựng được mô hình cải tạo 40 ha cam, bưởi hiện có ( 20 ha bưởi/ mô hình tại huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên và 20 ha cam/ mô hình tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình) bằng tiến bộ kỹ thuật mới, phù hợp (ghép cải tạo, tạo hình, bảo vệ và cải tạo đất, cải thiện dinh dưỡng, tưới và giữ ẩm hiệu quả), năng suất tăng 20-25%, các chỉ tiêu: độ Brix > 10, đồng đều về kích thước, mẫu mã đẹp, dư lượng Nitrat đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Nhật Bản hoặc châu Âu.

          - Xây dựng được mô hình sơ chế, bảo quản 500 tấn cam đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định chất lượng trong thời gian tối thiểu 3 tháng, tổn thất sau thu hoạch dưới 10%.

          - Tài liệu tổng kết: Quy trình sơ chế, bảo quản cam đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định chất lượng trong thời gian tối thiểu 3 tháng, tổn thất sau thu hoạch dưới 10%; Quy trình trồng mới cam rải vụ trên đất dốc; Quy trình cải tạo và thâm canh vườn cam trên đất dốc.

          - Đào tạo, tập huấn được 500 lượt nông dân, cán bộ về các quy trình kỹ thuật áp dụng trong dự án:

          + Hướng dẫn, tập huấn cho 240 nông dân về quy trình chăm sóc (nông học, tưới) cây cam, bưởi hiện có trồng trên đất dốc tỉnh Hòa Bình và Điện Biên; Chương trình tập huấn chia làm 2 đợt tập huấn, mỗi đợt 120 người. Mỗi đợt tập huấn được chia thành 2 lớp, mỗi lớp 60 người tại tỉnh Hòa Bình và Điện Biên.

          + Hướng dẫn, tập huấn cho 240 nông dân về quy trình chăm sóc (nông học, tưới, sơ chế cận bảo quản) cây bưởi, cam trồng mới trên đất dốc tỉnh Điện Biên và Hòa Bình. Chương trình tập huấn chia làm 2 đợt tập huấn, mỗi đợt 120 người. Mỗi đợt tập huấn được chia thành 2 lớp, mỗi lớp 60 người tại tỉnh Điện Biên và Hòa Bình.

          + Hướng dẫn, giới thiệu cho 20 lượt người là các thành phần thuộc các tổ chức như doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất...) về quy trình bảo quản quả cam tươi bằng công nghệ tiên tiến Ion Plasma.

          + Mục tiêu tập huấn nhằm giúp bà con nông dân nắm bắt và thực hành được các kĩ thuật cơ bản trong trồng và chăm sóc cây bưởi, cam; kĩ thuật ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất: quy hoạch đồng ruộng, tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân, tỉa cành tạo tán, sử dụng phân bón và thuốc BVTV hợp lí, thu hoạch và bảo quản. Dự án hỗ trợ cho 02 hộ dân tham gia vào dự án, ứng dụng  đồng bộ kỹ thuật để phát triển cam, bưởi tại vườn (thiết kế vườn, bón phân, bảo vệ đất, cải thiện dinh dưỡng, hệ thống tưới và tạo nguồn....).

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phùng Hữu Hoàn
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quang Hà Điện Biên.
  3. Tổng kinh phí thực hiện: 18.200 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                    8.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                          10.200 triệu đồng.

  1. Thời gian thực hiện theo hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 5/2018

          Kết thúc: Tháng 2/2020

          Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 2/2021

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Hoàng Thị Giang

Thành viên chính

Viện Di truyền Nông nghiệp

2

Th.S Đinh Xuân Tuấn

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ BTE

3

Th.S Nguyễn Mạnh Hiểu

Thành viên chính

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

4

Th.S Vũ Việt Hưng

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Rau quả

5

Ths. Nguyễn Ngọc Cường

Thành viên chính

Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc -Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

6

Ks. Đỗ Khắc Tăng

Thư ký khoa học

Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc -Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

7

Ks. Phí Hồng Long

Thành viên chính

Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc -Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

8

Ks. Hoàng Thị Ngọc Lý

Thành viên chính

Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc -Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

9

TS. Hoàng Thị Giang

Thành viên chính

Viện Di truyền Nông nghiệp

10

Th.S Đinh Xuân Tuấn

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ BTE

11

Th.S Nguyễn Mạnh Hiểu

Thành viên chính

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

          Thời gian: Tháng 5/2021

          Địa điểm: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, Số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

          III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm