Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC CHO CHƯƠNG TRÌNH OCOP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020Để Chương trình OCOP mang lại hiệu quả cao nhất trên toàn quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã chủ động phối hợp với các cơ quan, các cá nhân đầu ngành để xây dựng mạng lưới các đơn vị, chuyên gia tư vấn OCOP và tập trung vào công tác tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ tư vấn OCOP trong sốt thời gian qua. Đến nay, đã có khoảng 24 tổ chức (các Viện, Trường, Trung tâm...) tham gia hoạt động tư vấn và đã có những đóng góp tích cực vào kết quả triển khai Chương trình OCOP ở nhiều địa phương.

Bộ đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp triển khai Chương trình OCOP với 10 cơ quan, tổ chức Trung ương. Đặc biệt, thông qua Chương trình phối hợp, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển khai nhiều chương trình khởi nghiệp, như: Lễ phát động Khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên cùng Chương trình OCOP; Cuộc thi thanh niên khởi nghiệp sáng tạo về OCOP; Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp gắn với OCOP... Từ các cuộc thi này mà nhiều địa phương đã xuất hiện các mô hình khởi nghiệp sản phẩm OCOP hiệu quả của thanh niên và phụ nữ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bộ cũng phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy phát triển mạng lưới kết nối các quốc gia triển khai phong trào mỗi làng, mỗi xã một sản phẩm (iOCOP), đồng thời, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy, đề xuất sáng kiến “Phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn theo mô hình mỗi xã, mỗi làng một sản phẩm trong khối ASEAN”. Sáng kiến này đã được Hội nghị cấp cao ASEAN 2020 chấp thuận và đưa vào kế hoạch triển khai từ năm 2021.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thống nhất về chủ trương với các tỉnh về định hướng xây dựng 3 Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP ở 3 vùng để thúc đẩy các hoạt động đổi mới, thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cho các chủ thể OCOP ở các địa phương.

Kỳ Thành