Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Tình Cương đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Mới đây, xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.


Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Tình Cương

Năm 2011 bắt tay triển khai xây dựng NTM, xã mới đạt 7/19 tiêu chí. Qua 6 năm, xã đã huy động khoảng trên 50 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó ngân sách tỉnh gần 4 tỷ đồng, huyện 22,3 tỷ đồng, xã và DN trên 600 triệu đồng.

Thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2017 đạt trên 26,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 3,95%; trên 95% lao động có việc làm thường xuyên, 83,4% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; số hộ  sử dụng điện đạt 97%; số nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt chuẩn khoảng 90%; trên 95% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường,...

MẠNH THUẦN