Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trà Vinh: Đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

Theo Sở NN-PTNT Trà Vinh, đơn vị đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025Đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh đã có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ trên 96%); 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí và 2 xã đạt 14 tiêu chí. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tỉnh cũng có 27 xã được công nhận đạt chuẩn. Có 6/9 đơn vị cấp huyện (Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh) đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Minh Đảm.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Minh Đảm.

 

Kế hoạch năm 2022, tỉnh có 2 huyện Cầu Ngang và Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, huyện Cầu Ngang đã đạt 5/9 tiêu chí và huyện Duyên Hải đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong 8 tháng năm 2022, địa phương đã phân bổ nguồn vốn cho các địa phương là 296,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân đượ 56,79 tỷ đồng (đạt 19,18%).

Thời gian tới, Sở NN-PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Đồng thời, lên kế hoạch ngàng NN-PTNT chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2022. Bên cạnh đó, xây dựng và tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành các chuyên đề xây dựng nông thôn mới: chuyên đề khoa học và công nghệ, chuyên đề chuyển đổi số.

Báo Trà Vinh