Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ban quản lý Dự án "Tăng cường tiếp cận thị trường cho người dân nông thôn thông qua mạng lưới thông tin thị trường dựa trên nền tảng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới" (Grant No.2000002467) thông báo tuyển dụng 01 vị trí nhân sự làm Trợ lý hành chính kiêm biên, phiên dịch (toàn thời gian) làm việc tại Hà Nội.