Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 210-2020  1. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
  2. DANH MỤC TÀI LIỆU

PHÂN 1. CÁC BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ

STT

NỘI DUNG

1

Dự thảo báo cáo toàn quốc

 

2

Báo cáo của BCN Chương trình KHCN (bản tóm tắt)

Báo cáo của BCN Chương trình KHCN (bản đầy đủ)

3 Báo cáo của Bộ NN về bộ tiêu chí

 

PHẦN 2. CÁC THAM LUẬN

2.1. THAM LUẬN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

STT

NỘI DUNG

1

Bộ Công an

 

2

Bộ Công thương 1

Bộ Công thương 2

Bộ Công thương 3

 3  Bộ Giáo dục và Đào tạo
 4  Bộ Giao thông vận tải
5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6 Bộ Khoa học và Công nghệ
7 Bộ Lao động
8 Bộ Quốc phòng
9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Bộ Tài chính
11 Bộ Tài nguyên và Môi trường
12 Bộ Thông tin và Truyền thông
13 Bộ Xây dựng
14 Bộ Y tế
15 Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương
16 Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
17 Hội Cựu chiến binh
18 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
19 Hội Nông dân
20 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

2.2. THAM LUẬN CỦA CÁC TỈNH

STT

NỘI DUNG

1 Tỉnh An Giang
2 Tỉnh Bắc Kạn
3 Tỉnh Cà Mau
4 Tỉnh Điện Biên
5 Tỉnh Đồng Nai
6 Tỉnh Đồng Tháp
7 Tỉnh Hà Giang
8 Tỉnh Hà Tĩnh
9 Tỉnh Hưng Yên
10 Tỉnh Nam Định
11 Tỉnh Phú Yên
12 Tỉnh Quảng Ninh
13 Tỉnh Sơn La
14 Tỉnh Thanh Hóa
15 Tỉnh Thừa Thiên Huế
16 Tỉnh Yên Bái

 

2.3. THAM LUẬN CỦA CÁC HUYỆN, XÃ

STT

NỘI DUNG

 1  Huyện Cam Lộ
 Huyện Châu Thành
 Huyện Chợ Lách
 Huyện Đơn Dương
 Huyện Gia Lâm
 Huyện Hải Hậu
 Huyện Lục Ngạn
 Huyện Nam Đàn
 Huyện Nghi Xuân
10   Huyện Tây Hòa
11   Xã Rờ Koi
12   Xã Việt Dân
13   Xã Việt Thành

 

2.4. THAM LUẬN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

STT

NỘI DUNG

1 Tập đoàn Lộc Trời
2 Tập đoàn Thái Bình SEED
3 Unilever
4 Bình Đào
5 Mộc Bắc
6 Hợp tác xã Nam Yang

 

2.5. THAM LUẬN CỦA CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU, CHUYÊN GIA

STT

NỘI DUNG

1 Tăng trưởng bao chùm - TS. Đặng Kim Sơn
2 Khoa học công nghệ (VAAS)
3 Vấn đề về Văn hóa các Dân tộc thiểu số
4 Kinh tế tuần hoàn (ISPONRE)
5 Nông thuận thiên (ICRAF)
6 Sản xuất và xuất khẩu nông sản không phá rừng (CIFOR)
7 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dự báo thười tiết nông vụ (CIAT)
8 CSMAP for MRD-NTP (CCAFS)

 

PHẦN 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT

NỘI DUNG

   Kỷ Yếu Hội thảo Nam Định
   Kỷ yếu Hội nghị Nghệ An