Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tác giả Nguyễn Dương Hải - Hội VHNT Châu Đốc

Trước đây, sau qua vụ mùa bà con nông dân thường đốt rơm rạ, gây ra hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường.Tác giả: Nguyễn Dương Hải

Nghệ danh: Nguyễn Hoài Bảo

Điện thoại: 0763884277

Thực hiện theo chương trình nông ngiệp hóa nông thôn. Nay rơm rạ được bà con dùng máy cuốn rơm lại, đem tiêu thụ cho người sử dụng, tăng thêm nguồn thu nhập cho nhiều nông dân.

Thực hiện chương trình nông thôn mới vùng núi. Mô hình nuôi bò vổ béo ở huyện miền núi Tịnh Biên, cũng góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang

Thu hoạch lúa cao sản vùng Bảy Núi An Giang