Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở một xã khó khănHưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, với sự nhập cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc. Diện mạo Nông thôn mới xã nghèo Tạ Bú (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã có những đổi thay không hề nhỏ.

Để thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các khối đoàn thể tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM với nhiều hình thức phong phú; lồng ghép nội dung trong các cuộc hội nghị của xã và các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, có giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. 

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở xã khó khăn của Mường La - Ảnh 3.

Ngoài những chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng, các nguồn vốn ưu đãi tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, chính sách xã hội cho người nghèo trên địa bàn, trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tạ Bú đã huy động trên 36 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng, còn lại huy động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động...) đầu tư xây dựng gần 50 công trình trên địa bàn, như: Đường giao thông, thủy lợi, trường học, nước sinh hoạt... Đặc biệt, để nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ngoài thâm canh 66 ha lúa ruộng, trồng 1.800 ha ngô, 38 ha sắn, xã còn tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng các loại cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao hơn, như: Xoài, cam, chanh leo, nhãn, mít, chuối...

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và củng cố các tiêu chí đã đạt; phát huy hiệu quả sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề phát triển kinh tế. Đồng thời, phấn đấu năm 2020, xã đạt thêm các tiêu chí về y tế, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là việc xử lý rác thải, bao bì thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng nông thôn mới của Tạ Bú.

PTMP