Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhằm hỗ trợ kết nối và tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, Lãnh đạo Bộ và Công đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đoàn viên công đoàn tích cực ủng hộ bà con nông dân tiêu thụ nông sản Việt theo đường link sau: