Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao thu nhập ở xã khó khănTrước thời điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) là một xã còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của nhân dân còn hạn chế, toàn xã mới bê tông cứng hóa được trên 2,0 km đường giao thông, còn lại là đường đất lầy lội vào mùa mưa; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị cây trồng vật nuôi còn thấp, cơ sở hạ tầng chưa được xây dựng đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 12 % vào năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người đạt thấp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Từ đó cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là người đứng đầu đã xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể mang tính dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng ở nông thôn. Nên xã đã chủ động quyết tâm đổi mới cách làm, phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đến mọi người dân với tinh thần: Chương trình nông thôn mới chỉ thực sự thành công, có ý nghĩa khi nó đi vào từng thôn xóm, từng hộ gia đình và phải bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy của mỗi cán bộ và mỗi người dân, để mỗi người không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước mà tự giác tham gia chương trình. Do đó, khi triển khai, thực hiện chương trình trước hết là cán bộ phải học, hiểu rõ, nắm chắc nội dung yêu cầu, quy định của từng tiêu chí, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, sau đó mới triển khai trong nhân dân để nhân dân được biết, được bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân. Từ việc được nghiên cứu, học tập, được tuyên truyền, vận động. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được thay đổi vượt bậc cả về nhận thức, tư duy và hành động.

Trong thực hiện lựa chọn những nội dung công việc trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trước như nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó xác định làm đường giao thông nông thôn là khâu đột phá và là điểm tựa để bứt phá đi lên trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Để việc tổ chức triển khai thực hiện thành công, việc làm đầu tiên cấp uỷ đã xác định công tác cán bộ là then chốt, phải sớm xây dựng được đội ngũ cán bộ có quyết tâm chính trị cao, nói đi đôi với làm, sâu sát, gắn bó với quần chúng nhân dân. Đảng ủy đã mạnh dạn điều động, luân chuyển đảng viên có năng lực từ chi bộ này sang sinh hoạt chi bộ khác và giữ các chức vụ lãnh đạo ở những chi bộ có sức chiến đấu chưa cao, chi bộ dòng họ... Với cách làm sáng tạo đã nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Sau khi xây dựng được đội ngũ cán bộ từ xã xuống thôn có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. 

Từ việc cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự đoàn kết, đồng thuận cao, hệ thống chính trị vào cuộc. Do đó, nhân dân đã tự nguyện hiến trên 57.000 m2 đất để làm sân thể thao, nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã và các công trình phúc lợi khác. Đến nay, các thôn đều xây dựng được nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng kinh phí 100% do nhân dân tự đóng góp. Các tuyến đường cơ bản đã được bê tông cứng hóa, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện hiệu quả, đường làng ngõ xóm được trồng hoa cây cảnh xanh, sạch, đẹp; bộ mặt nông thôn thực sự đã có sự đổi đổi mới rõ nét, đời sống nhân dân được nâng lên. Thu nhập của người được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4 %, không có hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 34 triệu, tăng 27 triệu so với năm xã bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành tiếp tục tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhằm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019. Cụ thể đã chủ động rà soát lại việc thực hiện tiêu chí quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật. Trước mắt tập trung vận động nhân dân dồn điền đổi thửa thực hiện khép kín 100 % diện tích đất màu, đất soi bãi và diện tích đất lúa kém hiệu quả theo quy hoạch sang trồng dâu nuôi tằm, giá trị đạt trên 40 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu/người vào năm 2020. Thành lập 02 HTX “dâu tằm tơ và hợp tác xã nông lâm nghiệp nuôi trồng thuỷ sản” theo chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và 19 tổ hợp tác thực hiện có hiệu quả.

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngay từ ngày đầu năm 2019 xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ từng nội dung theo các tiêu chí đã được rà soát, có trọng tâm, trọng điểm về xây dựng “nhà kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, xã kiểu mẫu”. Đến nay, xã đã có 01 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu. Đồng thời, hướng dẫn, động viên nhân dân thực hiện tốt tiêu chí vệ sinh môi trường theo phương án thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Xã đã có 7/8 thôn có hệ thống đường điện chiếu sáng và trồng hoa 2 ven đường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Song song với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Cấp uỷ đảng, chính quyền luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đổi mới phương thức lãnh đạo, mở rộng dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ từ xã xuống thôn nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân và giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của công dân. Phấn đấu hằng năm Đảng bộ, Chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt trong sạch vững mạnh.

HQK