Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm chương trình nông thôn mới của 6 tỉnh

Ngày 27/7, tại Lào Cai, Văn phòng điều phối NTM Trung ương phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức lớp tập huấn thực hiện chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020” và tập huấn chương trình OCOP, phân tích chuỗi giá trị gắn với vấn đề giới.Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng liên quan đến phát triển sản xuất, chương trình OCOP trên cơ sở áp dụng phân tích chuỗi giá trị có lồng ghép giới, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Văn phòng Điều phối NTM Trung ương: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở  - Ảnh 1.

Tham gia tập huấn, học viên được truyền đạt hướng dẫn các nội dung về: Phát triển sản xuất, Chương trình NTM; Nguyên tắc, nội dung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Quy trình triển khai các hoạt động phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị...

Trong đó, nội dung chính của Cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình sẽ tập trung chủ yếu vào hướng dẫn phát triển sản xuất, được quy định vào điều 7 (phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm) trong Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Bên cạnh đó nội dung tập huấn về Chương trình OCOP và phân tích chuỗi giá trị gắn với vấn đề giới cũng sẽ cung cấp cho các học viên các bước trong phân tích chuỗi giá trị có lồng ghép giới như: Lựa chọn sản phẩm; lập hồ sơ chuỗi và xác định phạm vi cần phân tích cũng như thu thập thông tin, phân tích chi phí lợi nhuận và đề ra các giải pháp nâng cao chuỗi giá trị trong quá trình triển khai.

PTMP