Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

(Chinhphu.vn) - Theo dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, NSNN hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe của người dân nông thôn. 

Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn - Ảnh 1.

Hỗ trợ trẻ em uống vitamin A tại cộng đồng

Đối với phát triển giáo dục ở nông thôn, dự thảo nêu rõ nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ: Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề; lồng ghép từ các chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Để tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân, NSNN thực hiện chi đặc thù về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Cụ thể, chi bồi dưỡng cho cô đỡ ở thôn, bản thuộc các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã được đào tạo và đang trực tiếp thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng (chưa được hưởng mức phụ cấp nhân viên y tế thôn bản theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp của nhân viên y tế thôn bản): 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng (mỗi thôn, bản chỉ hỗ trợ 1 cô đỡ).

Chi hỗ trợ túi cô đỡ thôn, bản theo hướng dẫn chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Chi xét nghiệm tìm tác nhân gây nhiễm khuẩn đường sinh sản và ung thư đường sinh sản (bao gồm cả chi lấy mẫu bệnh phẩm) theo mức thu giá dịch vụ y tế hiện hành.

Chi đặc thù về chăm sóc sức khỏe, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

Theo dự thảo, chi hỗ trợ mua nguyên vật liệu cho hoạt động thực hành dinh dưỡng, kỹ thuật chế biến thức ăn cho bà mẹ đang mang thai, người chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì; trẻ em khuyết tật: 10.000 đồng/người.Hỗ trợ Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh 1 tỷ đồng/thiết chế

Chi mua, vận chuyển các sản phẩm dinh dưỡng cấp miễn phí cho phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ gia đình nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. Số lượng theo quy định của cấp có thẩm quyền, trong phạm vi dự toán được duyệt.

Trường hợp tổ chức thực hiện cùng với chiến dịch khám sàng lọc cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em hoặc chiến dịch bổ sung vitamin A và ngày vi chất dinh dưỡng (ngày 1 tháng 6 và tháng 12 hàng năm), chỉ hỗ trợ 01 lần chi vận chuyển sản phẩm dinh dưỡng theo quy định.

Hỗ trợ trẻ em 6 tháng đến 60 tháng tuổi uống vitamin A tại cộng đồng: Đối với xã đặc biệt khó khăn 4.000 đồng/trẻ/liều (lần uống); đối với xã còn lại 2.000 đồng/trẻ/liều (lần uống)

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp y tế; lồng ghép từ các chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Lan Phương

(Chinhphu.vn)