Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời dự Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019                                                                                  GIẤY MỜI

                                 Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019

  

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trân trọng kính mời quý đại biểu tới dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019.

1. Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 3 năm 2019; Hội nghị chính thức khai mạc lúc 7h30’ ngày 09 tháng 3 năm 2019.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 1 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai )

3. Nội dung:

a) Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM năm 2018, trong đó kiểm điểm vai trò và chất lượng công tác tham mưu của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện);

b) Thảo luận và đề xuất các giải pháp, định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Chương trình (Chương trình OCOP; Môi trường nông thôn; Phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với phát huy bản sắc văn hóa; Thôn bản xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng công tác truyền thông…) và kịp thời tháo gỡ, khắc phục một số khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện…

c) Triển khai Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020

(Có Dự kiến Chương trình Hội nghị đính kèm)

4. Thành phần:

- Các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương;

- Địa phương: Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; đại biểu Đại diện Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện, xã)

(Thành phần chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)

5. Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị:

a) Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị:

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai;

b) Đồng chủ trì:

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

6. Kinh phí: Các đại biểu tham dự thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trân trọng kính mời các đại biểu tới dự Hội nghị./.

 (Thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí Trần Hải Đăng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo số điện thoại :043.733.5386; 0916.377658 và địa chỉ email: địa chỉ: haidangvt1975@gmail.com, vpdptw@gmail.com )

                                                                                      CỤC TRƯỞNG - CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                    Nguyễn Minh Tiến

Chi tiết xem file đính kèm