Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mô hình phụ nữ tham gia BVMTPhụ nữ đóng vai trò tích cực trong bảo vệ môi trường, với vai trò vừa là người công dân, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Phụ nữ là người sử dụng tiếp cận, giải quyết các công việc hàng ngày liên quan đến rác thải, nước sinh hoạt, vệ sinh và chăm sóc cho gia đình; là nhóm đối tượng đích trong giáo dục sức khoẻ môi trường, là những tuyên truyền viên lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động tại cộng đồng. Phụ nữ cũng là người hưởng lợi và quản lý các vấn đề môi trường cơ bản nhưng cũng là người gánh chịu trước tiên những hậu quả lũ lụt, thiếu nước, hạn hán, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh... gây nên.

Hình ảnh minh họa.

 

Đối với Hội LHPN Việt Nam, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường không những góp ph n cải thiện môi trường xung quanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân hội viên, phụ nữ mà còn gi p nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội LHPN các cấp và tăng hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường bằng sức mạnh của cộng đồng. Với trách nhiệm của mình, trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong ph để vận động hội viên, phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nông thôn bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong công tác chỉ đạo, từ năm 2010, Hội đã hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với các tiêu chí hướng tới cấp hộ gia đình và trực tiếp góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới; trong đó các tiêu chí sạch nhà sạch bếp sạch ngõ góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường.

Với thế mạnh hệ thống 4 cấp của Hội từ Trung ương tới cơ sở, cùng với mạng lưới cán bộ Hội tới tận chi, tổ, Hội LHPN chú trọng tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động cả về bề rộng lẫn chiều sâu thông qua các cuộc chiến dịch truyền thông, các hoạt động mít tinh, lễ ra quân, các diễn đàn, hội thảo, hội thi, sinh hoạt cộng đồng…, đặc biệt cụ thể hóa từ nhận thức thành hành động thông qua các mô hình về bảo vệ môi trường với hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền, từng nhóm phụ nữ cụ thể. Mười năm qua, Hội LHPN các cấp đã đăng ký các phần việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Cả nước đã có trên 14.000 hoạt động, mô hình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, tập trung các ph n việc xây dựng nông thôn mới, trong đó khoảng gần 70% là việc liên quan đến bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn như xây dựng và duy trì con đường hoa/hàng rào xanh, đoạn đường xanh - sạch - đẹp, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường hàng tuần, vận động phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn… Hội đã hỗ trợ các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây 180.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; 850.000 hộ gia đình vay vốn xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh, cấp Trung ương đã phối hợp với các tổ chức và các tỉnh hỗ trợ 5.700 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Thông qua các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, các cấp Hội đã cung cấp thông tin, kiến thức hữu ích, nâng cao ý thức, trách nhiệm và vận động hội viên, phụ nữ, người dân trên địa bàn thay đổi thói quen, sử dụng tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng túi nilon, chủ động phân loại rác từ gia đình và xử lý đúng cách, tích cực tham gia thu gom chất thải, tham gia tổng vệ sinh các khu vực công cộng (đường làng, ngõ xóm…), tích cực xây dựng cảnh quan nông thôn bằng cách trồng các đường hoa... góp phần xây dựng nông thôn mới. Các mô hình đã nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ tự nguyện, đ y trách nhiệm của chị em hội viên, phụ nữ trên cả nước, thu hút hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ và người dân trong cộng đồng tham gia. Với các hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ, Hội Phụ nữ cơ sở đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hàng ngàn hộ gia đình đạt các tiêu chí 3 sạch, vận động nhiều gia đình hiến đất, ngày công lao động, ủng hộ tiền để sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường nông thôn, làm đường nội đồng, đường liên thôn, mương dẫn nước, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện..., góp phần chung tay xây dựng những vùng quê xanh - sạch - đẹp.

Thanh Thủy