Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ - VPĐP tỉnh: Điện Biên

Điện Biên (Đầu máy cố định 0215)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Sơn La

14. SƠN LA (Đầu số máy cố định 0212)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Phú Thọ

Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

BCĐ-VPĐP tỉnh: Tuyên Quang

06. TUYÊN QUANG (Đầu số máy cố định 027)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Hà Giang

TỈNH HÀ GIANG (Đầu số máy cố định 0219)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Cao Bằng

02. CAO BẰNG (Đầu số máy cố định 0206)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lào Cai

03. LÀO CAI (Đầu số máy cố định 020)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn

04. BẮC KẠN (Đầu số máy cố định 0209)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn

05. LẠNG SƠN (Đầu số máy cố định 0205)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái

07. YÊN BÁI (Đầu số máy cố định 0216)