Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thuận Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Thuận Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 9 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới (từ 2011 - 2019), các xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành kế hoạch cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống giao thông nông thôn theo quy hoạch.

Các tuyến đường giao thông trục xã, thôn, xóm và đường giao thông trục chính nội đồng trên địa bàn 17 xã trên địa bàn huyện bảo đảm an toàn giao thông, khang trang, sạch đẹp; 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 100% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn 17/17 xã luôn đảm bảo tưới và tiêu nước cho diện tích gieo trồng cả năm.

Đến nay, huyện Thuận Thành đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 17/17 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2011 - 2019 tăng bình quân 12,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt gần 47 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%...

Quang Dũng (Báo Nông nghiệp Việt Nam)