Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Phù Cát (Bình Định) đạt chuẩn Nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 10/05/2022 công nhận huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 10/05/2022 công nhận huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.
Người dân tham gia lắp đặt điện chiếu sáng trên đường giao thông nông thôn.

Năm 2011, huyện Phù Cát bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại 16 xã, khi chỉ có 4 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí, 9 xã đạt từ 6 - 7 tiêu chí và 3 xã đạt 5 tiêu chí; bình quân đạt 6,7 tiêu chí/xã.

Qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện Phù Cát đã hoàn thành 9/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí Nông thôn mới cấp huyện; 16/16 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 50,7 triệu đồng, cao gấp 2,6 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 12,88% vào năm 2011 xuống còn 2,88% vào năm 2021. 

Huyện Phù Cát hiện có 100% tuyến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại và kết nối với trung tâm hành chính các xã trên địa bàn; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% nhà văn hóa, khu thể thao thôn phục vụ tốt hoạt động văn hóa, thể thao của người dân. Các tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, y tế, giáo dục, an ninh trật tự đều đạt theo quy định…

Thảo Vi (Dân Việt)