Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp triển khai Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Ngày 25/8, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Bộ NN-PTNT) đã họp triển khai Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2020 tại Hà Nội.Sau hơn 2 năm thực hiện, Chương trình được tổ chức triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước, đã có 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá, phân hạng cho 1.823 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao và 4 sao.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, với quan điểm, phát triển kinh tế nông thôn là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngày 7/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao động, nguyên liệu, văn hóa...) và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, hoàn thiện tài liệu để thống nhất về quan điểm, định hướng về Chương trình OCOP và nhiệm vụ, yêu cầu của Tổ tư vấn, góp phần tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia hiệu quả và phù hợp với các quy định đã được ban hành.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng chỉ ra điểm mấu chốt trong công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm nông thôn là làm sao cho mọi người thấy được ý nghĩa, chất lượng của sản phẩm OCOP chứ đừng quan niệm sản phẩm đó mang danh hiệu gì.

“Đó là tiêu chí tiên quyết! Ta mà cứ say sưa quan niệm nó là sản phẩm số 1 quốc gia, sau này đổ vỡ là thành công cốc. Ta hãy chỉ coi nó là sản phẩm của ngành nghề nông thôn có chất lượng”, ông Nam nói.

PTMP