Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo, tập huấn sử dụng sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Ngày 13-14/8, tại Quảng Trị, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo, tập huấn sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” vay vốn WB cho 18 tỉnh tham gia chương trình: Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Trà Vinh, Sóc Trăng.Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, vay vốn của WB, là chương trình cho vay trong đó việc giải ngân dựa theo kết quả (PforR). Tổng nguồn vốn vay ODA do WB tài trợ là 153 triệu USD. Đây là chương trình PforR thực hiện lần đầu đối với cả hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình 135 (một hợp phần quan trọng của chương trình giảm nghèo bền vững) mà vốn vay sẽ được hòa đồng vào ngân sách trung ương để hỗ trợ cho 18 địa phương thực hiện.

 

 Giới thiệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình (EOM) nhằm mục đích cung cấp thông tin và hướng dẫn cán bộ các cấp hệ thống các kiến thức cơ bản trong quản lý, vận hành các dự án thuộc chương trình

Chương trình PforR sẽ tập trung vào việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ tăng năng suất nông nghiệp và đa dạng hóa sinh kế tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, nhất là người nghèo, người dân tộc thiểu số. PforR sẽ giúp việc thực hiện lồng ghép các hoạt động và nguồn lực thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia được thuận lợi hơn, tránh được sự chồng chéo, trùng lắp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực, hướng các địa phương vào những kết quả cụ thể, thúc đẩy toàn bộ quá trình cải cách.

Để giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban Dân tộc giới thiệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình (EOM) nhằm mục đích cung cấp thông tin và hướng dẫn cán bộ các cấp một cách hệ thống các kiến thức cơ bản trong quản lý, vận hành các dự án thuộc chương trình và các công tác liên quan như công tác kế hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, theo dõi, báo cáo, công tác quản lý tài chính, công tác đấu thầu mua sắm…Thông qua hội thảo nhằm thống nhất các nội dung hoàn thiện sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, vay vốn của WB cho 18 tỉnh tham gia chương trình.

Trong khuôn khổ các hoạt động hội thảo, các đoàn được tham quan thực tế tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; trao đổi về cách thức triển khai tiểu dự án phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 tỉnh Quảng Trị.

TTHTQT