Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo khoa học Giải pháp phát huy giá trị nhân văn trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”Ngày 27/12/2021,  Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương và trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM) tổ chức hội thảo khoa học Giải pháp phát huy giá trị nhân văn trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” nhằm đề xuất giải pháp phát huy giá trị nhân văn trong các sản phẩm OCOP.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là sản phẩm “OCOP”) là giải pháp quan trọng trong phát triển sản phẩm, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thực hiện. Xoay quanh nội dung “Nông thôn mới” nói chung và OCOP nói riêng, các nhóm đề tài và báo cáo viên đã đưa ra nhiều bài tham luận để cùng nhau đánh giá thực trạng và đề xuất phương pháp phù hợp giúp quá trình sản xuất của các nhóm dân tộc thiểu số Nam Bộ phát triển hơn. Đồng thời, hội thảo còn đề cập đến hành động tích hợp những giá trị nhân văn vào trong sản phẩm OCOP để biến chúng thành niềm tự hào của văn hóa địa phương, đóng góp vào giá trị bền vững và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hàng hóa - kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Lấy trải nghiệm thực tế ở Nhật Bản, TS. Phạm Xuân Phú - giảng viên trường ĐH An Giang, chia sẻ trong bài tham luận: “Tại tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản, người nông dân tự trồng lúa và đóng gói bao bì, đánh bóng gạo, tự cung cấp và phục vụ. Đặc biệt, trên bao bì in rõ hình ảnh của tỉnh”. Sau khi so sánh giữa quá trình sản xuất sản phẩm OCOP tại Nhật Bản và Việt Nam, thầy đề xuất những giải pháp dựa trên các tiêu chí như (1) Thương hiệu sản phẩm, (2) Chất lượng sản phẩm, (3) Phân phối đa dạng, (4) Chiến lược chuỗi giá trị sản phẩm ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. TS. Phạm Xuân Phú đề xuất cấp xã cần có các cán bộ với chức danh chuyên môn để phục vụ công tác phát triển nông thôn, bên cạnh đó cũng cần tập trung quảng bá truyền thông đưa sản phẩm đến cộng đồng người tiêu dùng. 

Với tham luận “Ứng dụng lịch sử, văn hóa và văn học nghệ thuật vào lĩnh vực sản xuất quà lưu niệm”, ThS. Đào Thị Diễm Trang - giảng viên trường ĐH Văn Lang đã chia sản phẩm thành 3 nhóm: nhóm sản phẩm “vật chất”, nhóm sản phẩm “tinh thần”, nhóm sản phẩm phối hợp giữa “vật chất” và “tinh thần”. Cụ thể, phương án được đề xuất là ứng dụng lịch sử, văn hóa và văn học nghệ thuật vào sản phẩm qua 2 yếu tố gồm (1) sử dụng biểu tượng và (2) khai thác các câu chuyện lịch sử, giai thoại, truyền thuyết. Ở Canada, lá phong được khai thác triệt để trong quảng bá giá trị văn hóa quê nhà, điều này được thể hiện qua sản phẩm syrup lá phong đựng trong chai thủy tinh hình lá phong, khiến du khách ấn tượng và thích thú.

TS.Hồ Minh Quang đề xuất giải pháp chuyển tải tính nhân văn vào sản phẩm OCOP. Ảnh: hcmussh.edu.vn

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra các giải pháp: (1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, (2) Tổ chức và kiện toàn bộ máy triển khai Chương trình, (3) Tổ chức triển khai Chu trình OCOP linh hoạt và phù hợp, (4) Giải pháp về khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, đổi mới hoàn thiện công nghệ chế biến, (5) Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai Chương trình, (6) Huy động nguồn lực, (7) Tăng cường hợp tác quốc tế, (8) Xây dựng các đề án/ kế hoạch gắn với các giải pháp trọng tâm.

Để chuyển tải tính nhân văn vào trong sản phẩm OCOP, các nhà khoa học nghiên cứu cho rằng nên tiếp cận dựa trên nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, kết hợp hài hòa giá trị truyền thống và văn hóa mới và tạo nên tính đặc thù, riêng biệt để đưa vào sản phẩm OCOP.

Minh Phượng