Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với báo chí năm 2018

Ngày 22/01/2019, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với báo chí năm 2018 do Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì.Đến dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo của Hội nhà báo Việt Nam; Tổng biên tập, Phó tổng biên tập của các đầu báo; Giám đốc, Phó giám đốc kênh PT-TH cùng phóng viên, nhà báo của hơn 30 đơn vị cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nêu rõ: Báo chí không chỉ cổ vũ, động viên kịp thời những nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng NTM, mà còn đề cập những tồn tại, hạn chế trong đời sống xã hội của nhân dân, từ đó góp nhiều ý kiến, gợi mở những ý tưởng, biện pháp khắc phục. Những vấn đề, việc “nóng” báo chí phản ánh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết kịp thời, được dư luận hoan nghênh, góp phần tạo sự ổn định và đồng thuận.

Các cơ quan báo chí đã thực sự vào cuộc, đồng hành cùng với Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, những nội dung mới, những hoạt động trọng tâm, trọng điểm trong xây dựng nông thôn mới như bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng các mô hình khu dân cư mới kiểu mẫu, vườn mẫu, hỗ trợ thôn bản khó khăn xây dựng nông thôn mới, phát triển mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cơ quan truyền thông đăng tải thông tin góp phần tích cực tạo nên sự lan tỏa của các mô hình hay, cách làm sáng tạo trên phạm vi cả nước, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nông nghiệp.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối NTM TƯ cũng gửi lời cảm ơn tới ban biên tập, phóng viên các cơ quan báo chí đã dành cho đội ngũ cán bộ Văn phòng Điều phối NTM TƯ và các cấp những tình cảm tốt đẹp, bày tỏ sự mong muốn tiếp tục được gắn bó và đồng hành cùng Chương trình; đề nghị các cơ quan truyền thông quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền về sự nghiệp xây dựng NTM tại các vùng, miền đặc biệt khó khăn nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, bãi ngang, ven biển và hải đảo.

 

Năm 2019 tiếp tục đặt ra cho Văn phòng Điều phối NTM TƯ những nhiệm vụ nặng nề trong hoạt động xây dựng NTM. Cần củng cố đẩy mạnh hoạt động truyền thông, thông tin tuyên truyền, hợp tác quốc tế và phối hợp với các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương góp phần tuyên truyền, biểu dương, thúc đẩy các địa phương hoàn thành sớm các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, khích lệ, động viên các địa phương có nhiều khó khăn nhưng sớm đạt chuẩn nông thôn mới hướng đến Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020.

TTHTQT