Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2020

Hội nghị diễn ra tại TP Vinh vào ngày 17.8.2019 do Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Về tham dự hội nghị có Đ/c Vương Đình Huệ - Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo TW các chương trình mục tiêu quốc gia, đ/c Nguyễn Xuân Cường – Bộ NN và PTNT Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TW, Đ/c Trần Thanh Nam – Thứ trưởng BNN và PTNT, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo TW cùng một số Bộ/Ban/Ngành.Vùng ĐBSH và BTB bao gồm Thủ đô Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố với tổng diện tích chiếm 21,85% diện tích cả nước. Đây là vùng có lịch sử phát triển lâu đời, có vị trú đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học – kỷ thuật, an ninh quốc phòng và đối ngoại của cả nước. Theo dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiên chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSH và BTB kết quả thực hiện mục tiêu cơ bản về mức độ đạt chuẩn  nông thôn mới, đã có 2.402/3.474 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 48% so với cuối năm 2015, là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn cả nước). Trong đó ĐBSH đạt 83,59% cao nhất trong cả nước. 

Sau 10 năm, toàn vùng đạt bình quân 17,4% tiêu chí/xã, trong đó, ĐBSH đạt bình quân 18,28 tiêu chí xã, cao nhất cả nước, cao hơn vùng thứ 2 là ĐNB 1,1 tiêu chí , riêng Nam Định đạt 19 tiêu chí xã, còn lại đạt trên 17 tiêu chí xã; Vùng BTB đạt bình quân 15,8 tiêu chí/xã, trong đó cao nhất là Hà Tĩnh. Cả vùng đã có 41 đơn vị cấp huyện (thuộc 13 tỉnh/thành phố) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Về xây dựng NTM nâng cao trong vùng đã có 12/17 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, , 9/17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đã có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (X. Việt Dân - Đông Triều - Quảng Ninh. Nhiều địa phương trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đã có 510 khu được công nhận đạt chuẩn. Vùng BTB có 710 thôn/bản khó khăn vùng biên giới, bãi ngang, ven biển có 13 thôn/bản được công nhận đạt chuẩn. Sau 9 năm triển khai xây dựng NTM diện mạo nông thôn đã được đổi mới, khang trang sạch, đẹp hơn, các công trình hạ tầng cơ sở được các địa phương tập trung đầu tư, nâng cấp… 

Phát biểu khai mạc Hội nghị đ/c Nguyễn Xuân Cường – Bộ NN và PTNT Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung Ương  khái quát những kết quả đạt được của khu vực ĐBSH và cho đến 2019 tất cả những mục tiêu về cơ bản đã đạt được những mục tiêu đề ra. Cụ thể  khu vực ĐB SH và BTB đã (1) Hoàn thành 50, 26% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu đề ra.  (2) 84 huyện, thị xã của 37 tỉnh TP đạt chuẩn nông thôn mới (3) Mục tiêu quan trọng nhất đó là toàn bộ thiết yếu hạ tầng phục vụ cho đời sống cho sản xuất, cho xã hội đến giai đoạn hiện nay cho sản xuất cụ thể: điện - đường - trường - trạm, điện lưới, nước sạch cơ bản những đạt mục tiêu này Nghị quyết  đề ra. Nhưng mục tiêu  quan trọng là thu nhập của người dân khu vực nông thôn  đạt 35,8 triệu/người vượt rất xa mục tiêu Nghị quyết 26/NQ-TƯ đề ra. 

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới cho biết, Nông thôn mới khu vực đạt nhiệu nổi bật trong 10 năm qua, tuy nhiên vẫn còn tồn tại đưa ra một số ý kiến phản biện về một số hạn chế trong xây dựng NTM (1) Xây dựng nông thôn mới mặc dù đã có những đóng góp nhưng vẫn chưa đạt mong muốn đề ra, quy mô sản xuất nhỏ là chính hợp tác xã chưa đủ mạnh thiếu liên kết chuỗi, chiếm đến 50% số hộ có diện tích canh tác dưới 0,5ha… (ii) Chưa gắn được NTM với Đô thị hóa - hiện đại hóa Nông nghiệp nông thôn (iii) Chưa phát huy được vai trò cộng đồng…. Theo GS.TS Nguyễn Tuấn Anh, thời gian tới NTM cần chú ý: Gắn trực tiếp với chuyển đối cấu trúc chung cả nước theo công nghiệp hóa, cơ cấu lại nông nghiệp và hội nhập…; Biến đổi khí hậu đòi hỏi cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp; chú ý vấn đề thị trường…
 Tương tự, Bí thư tỉnh Ủy Lê Đình Sơn bày tỏ đồng thuận với các đề xuất của GS. TS Nguyễn Tuấn Anh về NTM gắn với phát triển văn hóa, thích ứng biến đổi khí hậu…Theo Bí thư Lê Đình Sơn, 3 thách thức lớn: sản xuất truyền thống, khó khăn; các doanh nghiệp vào cụm/khu CN chưa nhiều, liên kết với người dân khó khăn; môi trường là nan giải trong tác động lớn của biến đổi khí hậu… Với Bí thư Lê Đình Sơn, NTM và OCOP thành công khi các cấp Ủy, Đảng phải vào cuộc, trực tiếp chỉ đạo thông qua Nghị quyết, kế hoạch…

Các tham luận trong hội nghị tập trung khắc họa thành tựu của 10 năm thực hiện NTM, những phương hướng mới đồng thời đề xuất lên BCĐ Trung Ương một số nội dung như: Quy hoạch vùng, sửa đổi tiêu chí đảm bảo đồng bộ và phù hợp đặc thù, cơ chế tài chính…

Phát biểu kết luận hội nghị, UV Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu Quốc gia, khẳng định: Hội nghị tổ chức đúng dịp cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Phó Thủ tướng hoan nghênh sự chuẩn bị đầy đủ cho Hội nghị của VPĐP NTM Trung Ương và tỉnh Nghệ An..
 Theo Phó Thủ tướng, vùng ĐBSH và BTB có tốc độ hoàn thành chỉ tiêu chương trình nhanh nhất cả nước với 83,59% xã NTM (BĐSH - đứng đầu cả nước), BTB 59,66%, DBSH đi trước cả nước đến 18 tháng với 10/17 địa phương, riêng Nam Định và Hà Tĩnh tiên phong, đặc biệt, đã có xã đầu tiên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tại Quảng Ninh… Vùng có 1093 thôn bản NTM, chiếm 62% số thôn/bản cả nước được công nhận nhờ sáng kiến sớm, đi đầu trong thực hiện… Ngoài ra, chất lượng XD NTM thuộc nhóm đồng đều và tiêu biểu với 90% số xã đạt từ 16 tiêu chí trở lên tại ĐHSH, toàn vùng có tới 50% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn trên tổng số cả nước… Từ đó, đẩy mạnh phát triển đời sống người dân nông thôn, đa dạng mô hình kinh tế,… giúp bộ mặt nông thôn thay đổi mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào giảm nghèo bền vững… Đây cũng là vùng khởi nguồn nhiều sáng kế, phương hướng mới trong thực hiện giúp Trung Ương ban hành nhiều chính sách như: nông thôn mới kiểu mẫu, OCOP, Nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu….

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhắc nhở các địa phương về sự không đồng đều trong kết quả thực hiện chương trình, vẫn còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM,… Riêng Hải Phòng, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là thành phố có mức phát triển và thu nhập cao nhưng kết quả chương trình rất thấp, cần xem xét lại… Xây dựng Nông thôn mới định hướng đô thị còn nhiều hạn chế, chưa được chú trọng… - cần thiết phải chú ý: đô thị hóa và kết nối đô thị - nông thôn…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các địa phương cần rà soát, cùng nhìn lại quá trình triển khai vừa qua về mọi mặt, trên cơ sở đối chiếu với đơn vị bạn, từ đó đưa ra được phương hướng phù hợp với địa phương mình trong giai đoạn tiếp theo. Bố trí nguồn lực cần xem xét lại và đề xuất hợp lý, đặc biệt cần xem xét và phát huy được vai trò người dân trong xây dựng Nông thôn mới nhưng phải để người dân tự nguyện, tự giác. Phát triển kinh tế nông thôn, các mô hình tập thể và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp phải đạt kết quả cao nhất có thể. Tuyệt đối tránh tình trạng chạy theo thành tích…

Với Bộ Nông nghiệp & PTNT, Phó Thủ tướng đề nghị tổng hợp kinh nghiệm các vùng miền, nhanh chóng xây dựng - đề xuất kế hoạch, mục tiêu, thể chế hóa các tiêu chí cho giai đoạn tới cũng như chuẩn bị cho hội nghị sắp tới…

Phó Thủ tướng quán triệt lại quan điểm “Nông thôn mới – có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Từ đó đòi hỏi sự năng động – tự chủ của các địa phương, chủ động đề xuất sáng kế, phương hướng mới giúp Nông thôn mới phát triển…

TTHTQT