Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hòa bình thực hiện tiêu chí môi trườngHoà Bình là tỉnh miền núi, cách thủ đô Hà Nội 73 km, phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ, phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, phía Đông giáp TP Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Sơn La, Thanh Hoá; Hoà Bình có 9 huyện, 01 thành phố với 131 xã. Về dân số hiện nay toàn tỉnh có trên 833 nghìn người, gồm 07 dân tộc cùng chung sống lâu đời, đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63,3%; dân tộc Kinh chiếm 27,73%; dân tộc Thái chiếm 3,9%; dân tộc Dao chiếm 1,7%; dân tộc Tày chiếm 2,7%; dân tộc Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%.

 

Hình ảnh minh họa.

Xuất phát điểm về tiêu chí môi trường tại các xã trước khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới là rất thấp do nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân về việc đảm bảo vệ sinh môi trường chưa cao, Năm 2011, khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới Hòa Bình mới có 2 xã đạt tiêu chí về môi trường.

Xác định được những khó khăn trong công tác triển khai tiêu chí Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Phát động phong trào Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Trái đất, triển khai kế hoạch Ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 hàng năm, ... Hướng dẫn các huyện, thành phố phối 85 hợp với UBND các xã vận động nhân dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động các hộ gia đình cải tạo vườn tạp, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không bẩn, …; tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về môi trường, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường với hơn 3000 lượt người tham dự.

Công tác chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường được quan tâm thực hiện; đẩy mạnh Duy trì, cập nhật thường xuyên tin bài về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường trên Website của tỉnh; Đăng tải các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới của Trung ương và của tỉnh; Lồng ghép với nội dung tập huấn công tác bảo vệ môi trường tại các huyện, thành phố và doanh nghiệp.

Đến nay, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là đáng khích lệ, có 71/131 xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt 54,2%.

Trong quá trình thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, mới chỉ tập trung cao cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các nội dung về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, chưa tập trung nguồn lực cho công tác cải thiện môi trường; Một số cơ sở doanh nghiệp chưa quan tâm, chú trọng đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vẫn còn các cơ sở nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không ít cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình, hợp tác xã không có đủ kinh phí để đầu tư xây dựng hầm biogas, nên nước thải chăn nuôi được xả trực tiếp ra môi trường; nước thải sinh hoạt của nhiều hộ gia đình chưa được thu gom, xử lý. Việc thu gom, xử lý rác thải tại các xã còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhiều khu dân cư tình trạng đổ rác ra các khu vực sườn núi, vườn, khe, suối vẫn còn phổ biến; một số lò xử lý rác thải tập trung đã được đầu tư nhưng địa phương sử dụng chưa có hiệu quả như mong muốn; các trạm y tế xã chưa được đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại đảm bảo đạt tiêu chu n môi trường cho phép, nguồn kinh phí đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật các công trình thu gom, xử lý rác thải, nước thải chưa được quan tâm phân bổ; một số mô hình về bảo vệ môi trường chưa được triển khai sâu, rộng, ..

Một số địa phương thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí nói chung, tiêu chí Môi trường nói riêng,… Một số cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện còn chậm được ban hành, sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhất là cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển kinh tế nông thôn; Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu kịp thời và chưa chặt chẽ; Nhiều xã mới dừng ở quy hoạch chung, thiếu cụ thể hóa cần thiết.

Do vậy cần, Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, giữ gìn cảnh quan nông thôn truyền thống cùng với việc hình thành các miền quê đáng sống, cân bằng giữa phát triển sản xuất với duy trì chất lượng và giữ gìn giá trị cảnh quan của môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng xã, phường, khu phố đạt chu n về môi trường, gắn với phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh để đánh giá, r t kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình Nghị quyết liên tịch thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về môi trường. Đồng thời, xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan Báo, Đài của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến những thông tin về môi trường, thông báo công khai các địa chỉ gây ô nhiễm và kết quả xử lý đối với các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường nhằm lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Thanh Thủy